Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Podání stížnosti

Vážený paciente,

velmi si vážíme Vaší důvěry, kterou jste nám projevil tím, že jste vyhledal odbornou zdravotnickou péči právě v naší nemocnici.

Vaše spokojenost s pobytem a poskytovanými službami je pro nás velmi důležitá. V případě, že nejste spokojen s nemocniční či ambulantní péčí, projednejte své námitky s vedoucími pracovníky oddělení. Pokud nebudete s výsledkem spokojeni, máte možnost oslovit vedení nemocnice a svoji stížnost opětovně projednat.

Postup při podání stížností

1) Kdo může podat stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb:

  • pacient
  • zákonný zástupce
  • osoba blízká v případě, že tak nemůže učinit pacient s ohledem na svůj zdravotní stav
  • osoba zmocněná pacientem

2) Jakým způsobem může být stížnost podána:

  • ústně – záležitost s Vámi projednají zástupci vedení oddělení nebo nemocnice. V případě, že záležitost nelze vyřešit hned, budete požádáni o podání stížnosti písemnou formou.
  • písemně – v listinné nebo elektronické podobě písemná forma stížnosti musí obsahovat identifikační údaje stěžovatele tj. jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, popřípadě e-mail. Z textu musí být jasně patrné, koho se stížnost týká a co je vlastním předmětem stížnosti

3) Kde, komu a kdy můžete stížnost podat:

SZZ Krnov, p. o.

adresa zařízení: I. P. Pavlova 9, Krnov, 794 01

telefon: 554 690 121 (sekretariát nemocnice)

e-mail.: sekretariat@szzkrnov.cz

úřední hodiny: PO – PÁ 8:00 – 14:00 hod.

 

Jaké zákonné lhůty jsou stanovené pro vyřízení:

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Tuto lhůtu může ve zvláštních odůvodnitelných případech prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je poskytovatel nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty popř. o postoupení stížnosti příslušnému subjektu, je povinen poskytovatel stěžovatele informovat.

 

Podle kterého právního předpisu poskytovatel při vyřizování stížnosti postupuje:

  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu – Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024