Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Kontakty

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov
IČO: 00844641
DIČ: CZ00844641
ID datové schránky: fiwk7nq

Vedení nemocnice

Bc. Robert Orel

Ekonomický náměstek

Bc. Robert Orel
 • Plánuje, organizuje, řídí, kontroluje a odpovídá za činnosti v oblasti ekonomiky, financí, centrálního zásobování (sklady), oddělení zdravotních pojišťoven, plánování analýz a controllingu.
 • Navrhuje a po schválení realizuje opatření zajišťující optimální vývoj hospodaření organizace, odpovídá za tvorbu a dodržování finančního a investičního plánu organizace.

EN jsou přímo podřízeni:

 1. vedoucí oddělení finančního účetnictví (finanční účtárna, evidence majetku, pokladna)
 2. pracovníci oddělení zdravotních pojišťoven (agenda smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a vyúčtování zdravotní péče + vyúčtování péče samoplátcům)
 3. vedoucí oddělení centrálního nákupu (provoz skladů MTZ a SZM, obchodně dodavatelské vztahy)
 4. zaměstnanec oddělení za plánování, analýz a controllingu (kontrola nákladovosti jednotlivých středisek ve vztahu ke stanovenému rozpočtu a finančnímu plánu)
MUDr. Marie Žaloudíková

Náměstkyně pro léčebnou péči

MUDr. Marie Žaloudíková
 • Plánuje, organizuje, řídí a kontroluje činnosti spojené s poskytováním léčebné péče v SZZ Krnov.
 • Odpovídá za úroveň a kvalitu poskytované léčebné péče.
 • Garantuje správnost vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám.
 • Odpovídá za účelnou preskripci a vedení léčby odpovídající požadavkům moderní medicíny a s ohledem na ekonomické možnosti nemocnice, odpovídá za dodržování finančního plánu svého úseku.
 • Prostřednictvím primářů a vedoucích lékařů metodicky vede a řídí lékařský personál odborných oddělení, urgentní a intenzivní medicíny, CUP a ostatních ambulancí včetně LPS.
 • Stojí v čele lékařské rady, je členem Rady kvality.

NLP jsou přímo podřízeni:

 1. primáři
 2. vedoucí lékaři
 3. koordinátor následné péče
Bc. Jana Vítů

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Bc. Jana Vítů
 • Plánuje, organizuje, řídí a kontroluje činnosti související s kompetencemi nelékařských zdravotnických pracovníků.
 • Odpovídá za úroveň a kvalitu poskytované ošetřovatelské péče.
 • Odpovídá za dodržování finančního plánu svého úseku.
 • Organizuje a řídí činnosti v oblasti nemocniční hygieny.

NOP jsou přímo podřízeni:

 1. vrchní sestry
 2. vedoucí sestry
 3. vedoucí laboranti
 4. vedoucí fyzioterapeut
 5. vedoucí radiologický asistent
 6. sestra pro nemocniční hygienu
 7. vedoucí farmaceutický asistent
 8. vedoucí sociálních lůžek
 9. nutriční terapeuti
 10. administrativní pracovnice přijímací kanceláře
 11. tým sanitářů ústavní pohotovostní služby (ÚPS)
Mgr. Bc. Hana Gajdošová

Projektová manažerka

Mgr. Bc. Hana Gajdošová
 • Řídí, organizačně zajišťuje a koordinuje projekty, při kterých byly použity dotační prostředky.
 • Navrhuje řediteli složení projektových týmů, po jejich jmenování řídí jejich práci v oblasti daného projektu.
 • Řídí projekt firemního zařízení péče o děti předškolního věku (dětská skupina), podílí se na zajištění příspěvku na provoz z MPSV.
 • Koordinuje projektový záměr zřízení nových stomatologických ordinací
Ing. Alena Motlíčková

Provozně-technická náměstkyně

Ing. Alena Motlíčková
 • Plánuje, organizuje, řídí, kontroluje a odpovídá za činnosti v provozních a technických oblastech SZZ.
 • Na svém úseku odpovídá za dodržování finančního plánu a investičního plánu.
 • Je odpovědná za věcnou správnost všech smluv týkající se jejího úseku.

PTN jsou přímo podřízeni:

 1. zaměstnanci oddělení zdravotnické techniky (metrologie, evidence, servis)
 2. správce budov
 3. zaměstnanci technického a investičního oddělení agenda stavební techniky a investic, agenda energetického a odpadového hospodářství - měření, regulace, revize elektrospotřebičů, revize techniky)
 4. technik BOZP (agenda BOZP, PO a CO)
 5. vedoucí oddělení údržby (agenda a činnost provozu údržby, technologií – VZT, klimatizace, dodávky tepla)
 6. vedoucí oddělení dopravy (agenda a činnost DZS, dispečink DZS, vozový park, servis)
 7. vedoucí stravovacího provozu (Krnov, Dvorce, Al-ce)
 8. externí služby (outsourcer) – úklidové a komplexní prádelenské služby, ochrana a ostraha objektu, svoz tříděného odpadu
Tomáš Slíva

Vedoucí ICT

Tomáš Slíva
 • Řídí implementaci strategie řešení informačních technologií v souladu s potřebami organizace, zabezpečuje hardwarovou a softwarovou připravenost organizace, včetně služeb telefonních. Řídí úsek informačních technologií a koordinuje veškeré jeho aktivity.
Bc. Jiří Krušina

Personální a marketingový náměstek

Bc. Jiří Krušina
 • Plánuje, organizuje, řídí, kontroluje a odpovídá za činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů, v oblasti mzdové, personalistiky, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, marketingu, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti, správy sociálních sítí a webových stránek, správu LCD, fotografování.
 • Podílí se na tvorbě firemní kultury, motivačních programů pro odměňování.
 • Odpovídá za vydávání prezentačních publikací, brožur, firemní časopis apod.
 • Zajišťuje pořádání odborných vzdělávacích akcí.

PMN jsou přímo podřízeni:

 1. vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů – vedoucí OŘLZ (agenda personální a mzdová)
 2. zaměstnanec zajišťujícího agendu vzdělávání a rezidenčních míst
 3. tisková mluvčí – zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti, poskytuje informace hromadným sdělovacím prostředkům, publikuje tiskové materiály v tištěných médiích, vytváří mediální politiku a koncepci uvnitř organizace
 4. zaměstnanec spravující web stránky

Úsek ředitele

Právní oddělení

Oddělení

Ambulance a poradny

Ekonomický úsek

Ombudsman

Provozní doba:
čtvrtek 11:30 – 15:00
ve správní budově (budova J) v kanceláři pana ředitele, vstup přes sekretariát

Působnost ombudsmana:
Přijímá stížnosti a podněty, které se týkají zdravotní nebo ošetřovatelské péče, činnosti zaměstnanců SZZ Krnov, nebo jiných organizačně-provozních záležitostí v rámci působnosti SZZ Krnov.
Nestranně radí v možnostech dalšího postupu.
Zaujímá roli mediátora během kontaktu stěžovatele se zástupci protistrany.

Personální a marketingový úsek

Úsek IT

Technický úsek

Školka

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024