Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Polski

O nas: 
Szpital Krnow zapewnia opiekę pacjentom z regionów Krnov, Bruntál, Jeseník i częściowo Opavy. Jest jednostką Zjednoczonego Zakładu Leczniczego Krnow, p.o., (SZZ Krnov p.o.) którego założycielem jest województwo morawsko-śląskie. Do SZZ Krnov oprócz samego szpitala w Krnowie należy również szpital Město Albrechtice, placówka Dvorce, poradnia chorób płuc w Bruntalu i Jeseniku oraz przychodnie stomatologiczne w Břidličné, Horním Benešově, Krnově i Vrbně pod Pradědem. Od 2008 roku na czele zakladu  stoi  chirurg MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Nasz zakład zapewnia opiekę w 24 oddziałach i 38 poradniach specjalistycznych. Wiele wydziałów ma znaczenie ponadregionalne i dorównuje pod względem wyposażenia i kadry znacznie większym instytucjom zdrowotnym.. Do dyspozycji mamy 532 łóżka ostre i kontynuacyjne oraz 25 łóżek socjalnych. Prowadzimy również aptekę stacjonarną, aptekę ogólnodostępną oraz posiadamy własny transport chorych.

 SZZ Krnov należy między  stabilnych i perspektywicznych pracodawców w regionie, obecnie zatrudnia prawie 900 osób. Stabilność ekonomiczna szpitala, systematyczna modernizacja poszczególnych oddziałów i dalszy rozwój całego obiektu to nasze wielkie atuty.

Odziały:
- Jednostka intensywnej terapii
- Oddział anestezjologii i resuscytacji (ARO)
- Centralny oddział przyjęć i natychmiastowej terapii
- Centralne laboratorium
- Centralne sale operacyjne i centralna sterylizacja
- Oddział dziecięcy
- Długoterminowa intensywna opieka pielęgniarska (DIOP)
- Oddział Ginekologiczny i Położnictwa
- Oddział chirurgii
- Oddział  Chorób Wewnętrznych
- Pielęgniarska opieka długoterminowa Město Albrechtice
- Łóżka opieki społecznej
-  Rezonans magnetyczny
- Oddział neurologiczny
- OOP Dvorce
- OOP Miasto Albrechtice
- Oddział ortopedyczny
- Patologia
- Oddział chorób płuc
- Lekarz ogólny i zawodowy
- Oddział radiologii
- Rehabilitacja
- Opieka pielęgniarska w terenie (TOP)
- Oddział urologiczny

Wizja i misja szpitala:

W SZZ Krnov tworzymy przyjazną atmosferę oraz promujemy humanitarne i empatyczne podejście do pacjentów. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie naszego profesjonalizmu oraz dążenie to tego, by być instytucją czytelną dla laików i profesjonalistów. Podążamy za najnowszymi trendami i szczycimy się nowoczesnym wyposażeniem naszych oddziałów i poradni. Staramy się nie stać w miejscu, rozwijamy spektrum opieki i jesteśmy zainteresowani innowacjami i wszelkimi możliwościami doskonalenia opieki medycznej i pielęgniarskiej pacjentów i ich bliskich.

 

Akredytacje i certyfikaty:

Szpital w Krnowie był jednym z pierwszych w Czechach, który w 2007 roku. uzyskał akredytację Regularnie broni też certyfikatu jakości i bezpieczeństwa świadczonej opieki.
Obecnie posiada akredytację na szkolenie specjalistyczne lekarzy w następujących dziedzinach:

- anestezjologia i medycyna intensywnej opieki
- endokrynologia i diabetologia
- gastroenterologia
- ginekologia i położnictwo
- hematologia i medycyna transfuzji
- zabieg
- neurologia
- ortopedia i traumatologia układu mięśniowo-szkieletowego
- patologia
- pediatria
- pneumologia i ftyzjologia
- radiologia i obrazowanie
- rehabilitacja i medycyna fizykalna
- urologia
- medycyna wewnętrzna
- medycyna ogólna praktyczna

Historia:

Początki opieki nad chorymi w Krnowie sięgają do XIII wieku. W tym czasie książe Mikołaj I zaprosił do Krnowa  Zakon Rycerzy Niemieckich. Rycerze zbudovali tutaj  między innymi kościół Świętego Ducha i szpital miejski.

Szpital Jonasza

W 1798 roku Karl Jonas,  kupiec z Krnowa, postanowił w swoim testamencie przekazać 500 Guldenów na budowę szpitala miejskiego, ponieważ zdawał sobie sprawę  potrzeby skoncentrowania opieki medycznej w jednym miejscu. Wielu mieszczan poszło za jego przykładem. Mimo starań  mieszczan i stowarzyszeń pierwszy szpital w mieście, tzw. szpital Jonasza, mający 12-20 łóżek, został otwarty dopiero 1 lipca 1869 roku.


Pomysł burmistrza

15 kwietnia 1904 roku Rada Miejska w Krnowie przyjęła wniosek ówczesnego burmistrza Johanna Kienela na budowę nowego szpitala. Powodem było to, że dotychczasowy szpital nie był już wystarczający pod względem pojemności. Ostateczny projekt przyszłego szpitala został przedstawiony przez Otto Keperta, przewodniczącego ówczesnego Komitetu Budowy, Radzie Miejskiej do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu 24 maja 1907 roku. Koszt dwupiętrowego budynku obliczono na 285 tysięcy koron, a koszt pawilonu zakaźnego na 60 tysięcy koron. Dopiero  dwa i ćwierć roku później rozpoczęto budowę  i rozpoczęła się realizacja największego i najdroższego budynku należącego do majątku miasta (ostateczny koszt wyniósł do 1,3 mln koron).

Wybór miejsca

Wybór miejsca pod budowę dla władz Krnowa nie był łatwy, gdyż spotkał się on z dużą presją hotelarzy i właścicieli restauracji, aby wybudować szpital przy ulicy Opawskiej, czyli dalej od dworca kolejowego, przez co  przyjezdni,osoby odwiedzające chorych, by po drodze do szpitala byli zmuszeni ich placówki odwiedzić lub nawet  nocować przed wizytą w szpitalu. Zarząd miasta, w tym komisja ekspertów, która wybrała teren pod budowę w miejscu, gdzie stoi dzisiaj, wytrzymała presję.  Teren pod budowę szpitala został podarowany miastu przez księcia Johanna II z Liechtensteinu.

Projektant z Brna

Odpowiedzialnym za projekt, dokumentację projektową i kierownictwo budowy był pochodzący z Brna inż. Franz Jollet, który był Wysokim Głównym Inspektorem Budowlanym miasta Krnow. Budowa głównego budynku szpitala trwała trzy lata. Po wybudowaniu szpital był pierwszym budynkiem w północno-zachodniej części Krnowa. Na początku lata 1912 roku burmistrz Kienel zwrócił się z polecenia Śląskiego Rządu Prowincjonalnego do Rządu Powiatowego w Krnowie o zwołanie komisji w celu przeprowadzenia kolaudacji szpitala. Faktyczne kolaudacja szpitala i rozpoczęcie jego użytkowania nastąpiło w dniu 1 sierpnia 1912 r., dlatego tę datę uznaje się za początek działalności szpitala.

Nazwa szpitala

Po kolaudacji do głównego budynku przeniesiono 12 pacjentów ze starego szpitala. Pierwszym dyrektorem szpitala w Krnowie był dr Hans Brossmann. Jesienią 1912 roku burmistrz Krnowa oznajmił, że książę Johann II Lichtenstein wyraził zgodę, aby szpital niósł jego imię. Oficjalna nazwa szpitala brzmiała "Fürst Johann II. von und zu Liechtenstein - Krankenhaus der Stadt Jägerndorf (mit Őffentlichkeitsrecht)", co w tłumaczeniu na język polski brzmi "Książę Johann II. z i do Liechtensteinu - Szpital Miasta Krnow (publiczny)". Po powstaniu Czechosłowacji w 1918 roku pierwotna nazwa szpitala została zniesiona.

Najważniejsze kontakty:
Sdružené zdravotnické zařízení, p.o.
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov
REGON: 00844641
NIP: CZ00844641
ID skrzynki pocztowej cyfrowej: fiwk7nq

Tel: +420 554 690 111 (centrala)
Fax: +420 554 610 164
E-mail: sekretariat@szzkrnov.cz

- Pogotowie dla dzieci (LPS) +420 554 690 423, 450
- Ratownictwo medyczne (LPS) +420 554 690 213
- Pilne (ratunkowe) przyjęcie +420 554 690 720, +420 554 690 721
- Centralna recepcja - kartoteka +420 554 690 290
- Apteka publiczna +420 554 690 487

Dyrektor
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
Tel.: +420 554 690 121
e-mail: vaclavec.ladislav@szzkrnov.cz

Asystentka dyrektora
Lenka Czolková
tel.: +420 554 690 121
e-mail: sekretariat@szzkrnov.cz

Zastępca ds. opieki medycznej
MUDr. Marie Žaloudíková
tel.: 554 690 149
e-mail: zaloudikova.marie@szzkrnov.cz

Zastępca ds. opieki pielęgniarskiej
Šárka Tavandzi
tel.: +420 554 690 123
e-mail: tavandzi.sarka@szzkrnov.cz

Zastępca ds. ekonomicznych
Bc. Robert Orel
tel.: +420 554 690 689
e-mail: orel.robert@szzkrnov.cz

Zastępca ds. operacyjnych i technicznych
inż. Alena Motlíčková
tel.: +420 554 690 140
e-mail: motlickova.alena@szzkrnov.cz

Zastępca ds. personalnych i marketingu
Bc. Jiří Krušina
tel.: +420 724 014 860
e-mail: krusina.jiri@szzkrnov.cz

Kierownik działu ICT
Tomáš Slíva
tel.: +420 554 690 233
e-mail: sliva.tomas@szzkrnov.cz

Rzecznik Praw Pacjentów
MUDr. Ivan Pavlák
tel.: +420 554 690 510
e-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz

Inspektor ochrony danych, Wydział Edukacji
Bc. Tereza Krušinová
tel.: +420 554 690 191
e-mail: krusinova.tereza@szzkrnov.cz

Rzecznik prasowy
BcA. Květa Urbánková, DiS.
+420 703 450 287
e-mail: urbankova.kveta@szzkrnov.cz

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024