Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Historie

Historie:

Začátek péče o nemocné v Krnově sahá do 13. století. Tehdy, kdy byl knížetem Mikulášem I. pozván do Krnova Řád německých rytířů. Ten ve městě vybudoval kostel Svatého Ducha (dnešní Koncertní síň sv. Ducha) i městský špitál.

Ve staletích pozdějších většina chudého a prostého obyvatelstva musela stonat v domácí péči. Ti lépe finančně situovaní byli ošetřováni ve svých bytech městskými lékaři. Před zřízením městské nemocnice v Krnově byli nemocní, kteří vyžadovali hospitalizaci, převáženi do nemocnice v Opavě. Ti, kteří nemohli být převezeni do Opavy, končili v chorobinci, který se nachází na dnešní Opavské ulici.

 

Jonasova nemocnice

V roce 1798 se rozhodl úspěšný krnovský obchodník Karl Jonas v závěti věnovat 500 Guldenů na stavbu městské nemocnice, jelikož si uvědomil potřebu soustředit zdravotní péči do jednoho místa. Jeho příkladu pak následovala celá řada měšťanů. Přes snahu všech měšťanů a spolků byla první městská, tzv. Jonasova, nemocnice s kapacitou 12–20 lůžek otevřena až 1. července 1869.

 

Nápad starosty

Rada města Krnova 15. dubna 1904 přijala návrh tehdejšího starosty Johanna Kienela na stavbu nové nemocnice. Důvodem byl fakt, že stávající nemocnice již kapacitou absolutně nedostačovala. Konečný projekt budoucí nemocnice předložil předseda tehdejšího Stavebního výboru Otto Kepert ke schválení zastupitelstvu města na schůzi 24. května 1907. Cena dvoupatrové budovy byla vypočítána na 285 tisíc korun a cena infekčního pavilonu na 60 tisíc korun. Až o dva a čtvrt roku později byla stavba přidělena zhotoviteli a začala realizace největší a nejdražší stavby v majetku města (konečné náklady se vyšplhaly až na 1,3 mil. korun).

 

Výběr lokality

Vedení města Krnova to nemělo lehké, jelikož čelilo velkému tlaku hoteliérů a majitelů restaurací, aby nemocnice byla vybudována na Opavské ulici, tedy dál od nádraží a příchozí, včetně návštěv, museli před návštěvou nemocnice navštívit jejich zařízení či v něm dokonce přespat. Vedení města, včetně komise odborníků, která lokalitu vybrala, tlak ustáli. Stávající parcelu městu daroval kníže Johann  II. z Lichtenštejnu.

 

Projektant z Brna

Za projekt, projektovou dokumentaci a řízení stavby odpovídal rodák z Brna, Ing. Franz Jollet, který byl Vrchním vrchním stavebním radou města Krnova. Stavba hlavní budovy nemocnice trvala tři roky. Nemocnice po dokončení byla prvním objektem na severozápadní straně Krnova. Začátkem léta 1912 požádal starosta Kienel na základě nařízení Slezské zemské vlády, aby Okresní hejtmanství v Krnově svolalo komisi k provedení kolaudace nemocnice. K samotné kolaudaci a schválení užívání nemocnice došlo 1. 8. 1912. Proto je toto datum považováno za zahájení provozu nemocnice.

 

Název nemocnice

Do hlavní budovy bylo po její kolaudaci převezeno 12 pacientů ze staré nemocnice. Prvním ředitelem krnovské nemocnice se stal primář Dr. Hans Brossmann. Na podzim roku 1912 oznámil starosta Krnova, že kníže Johann II. z Lichtensteinu  souhlasí, aby nemocnice nesla jeho jméno. Oficiální název nemocnice zněl: ,,Fürst Johann II. von und zu Liechtenstein – Krankenhaus der Stadt Jägerndorf (mit Őffentlichkeitsrecht)“, což přeloženo do češtiny zní ,,Knížete Johanna II. z a k Liechtensteinu  - nemocnice města Krnova (veřejnoprávní)“. Po vzniku Československa v roce 1918 byl původní název nemocnice zrušen.

 

Historie na dosah

Neskutečné umění řemeslníků ze začátku minulého století skrývá nemocnice dodnes. Stačí se podívat na provedení zábradlí u schodiště hlavní budovy či v nemocniční vile. Historicky cenné jsou štuky na fasádě, ale za zmínku stojí komín u kotelny, který byl postaven v roce 1911 a jehož koruna dosahovala výšky 35 metrů. Přestože byl komín následně snížen, tak ornamentální vyzdívka je uměleckým dílem.

 

 

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024