Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Dotace, projekty

Vzduchotechnika a FVE v budovách J, C v areálu nemocnice Krnov

Předmětem podpory je instalace systému nuceného větrání s rekuperací a fotovoltaického systému na střechy budov J, C. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Bližší informace o projektu naleznete v příloze Vzduchotechnika a FVE v budovách J,C v areálu nemocnice Krnov.

 

 

Výstavba zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady

Předmětem podpory je pořízení zařízení pro dekontaminaci infekčního odpadu. Dojde ke snížení emisí díky redukci počtu převozů. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Bližší informace o projektu naleznete v příloze Výstavba zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

 

 

Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytované léčebné péče v SZZ Krnov prostřednictvím rekonstrukce a modernizace pracovišť včetně pořízení přístrojového vybavení, v návaznosti na opatření reagující na boj s COVID-19. Dojde také k modernizaci pracovišť centrálních operačních sálů novým vybavením a zařízením operační technologie. Bližší informace o projektu naleznete v příloze Rozvoj a modernizace pracovišť.

 

 

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017506

Název projektu:

Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov

 

Projekt „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, příspěvková organizace“ v rámci 102. výzvy „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 Hlavním cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality laboratorních kapacit v SZZ Krnov, také v návaznosti na opatření reagující na boj s COVID-19 prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení pro laboratoř provádějící PCR testování.