Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Whistleblowing

PŘÍJEM OZNÁMENÍ – WHISTLEBLOWING

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byla k 1. 8. 2023 určena příslušná osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stala Bc. Tereza Krušinová.

Oznámení lze v SZZ Krnov podat:

 • V listinné podobě na adresu:
  obálku označte nápisem: Whistleblowing – NEOTVÍRAT
  Ředitelství – Bc. Tereza Krušinová
  Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
  I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

 

 • V listinné podobě vložením do schránky pro příjem oznámení:
  obálku označte nápisem: Whistleblowing – NEOTVÍRAT
  schránka je označena: „Příjem oznámení – whistleblowing“
  schránka je umístěna v budově ředitelství, 1. patro, naproti schodiště

 

 

 • Telefonicky:
  na telefonním čísle 554 690 191

 

 • Osobně:
  v budově ředitelství SZZ Krnov na adrese I. P. Pavlova 552/9, 79401 Krnov; doporučujeme předchozí dohodnutí termínu s příslušnou osobou (554 690 191; kancelář č. 7)

 

SZZ Krnov přijímá oznámení i od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo obdobnou činnost.

 

Obsah oznámení:

 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.

Upozorňujeme, že pokud podáte oznámení, zejména v listinné podobě, je nutné uvést svůj kontakt, abychom Vám mohli podat informaci o přijetí oznámení a výsledku šetření, včetně přijatých opatření.

 

Pokud si oznamovatel není jist, zda oznamované jednání spadá pod působnost zákona o ochraně oznamovatelů a zda mu tedy bude poskytnuta ochrana, může se s tímto dotazem obrátit na příslušnou osobu SZZ Krnov, která je vázána mlčenlivostí, či na Ministerstvo spravedlnosti ČR, které také poskytuje bezplatné konzultace: https://oznamovatel.justice.cz/.

 

Odkaz pro podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

 

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání:

https://oznamovatel.justice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Zakladni-informace-pro-oznamovatele.pdf

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů (zakonyprolidi.cz)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=NL