Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Pacienti se zdravotním postižením

Informace pro pacienty se zdravotním postižením

 • Prvotní informaci o nemocnici, rozmístění oddělení a ambulancí je možné získat prostřednictvím bezpečnostní služby na vrátnici.
 • Při vstupu do areálu krnovské nemocnice je umístěna informační tabule s rozmístěním budov, oddělení a odborných ambulancí.
 • V případě ztráty orientace Vám každý zdravotnický pracovník ochotně poskytne informaci o tom, kde se hledaný úsek nachází.
 • Přístupy do budov nemocnice jsou opatřeny bezbariérovými vstupy, výtahy, některé dveře se otevírají automaticky.
 • Jednotlivé budovy nemocnice propojují koridory, zajišťují tak komfortní pohyb pacientů celým areálem za jakéhokoliv počasí.
 • Na chodbách jsou připevněna madla pro oporu při chůzi.
 • Pacientům s pohybovým omezením nabídneme transport na pojízdné sedačce či transportním lůžku.
 • Na většině oddělení se nachází tzv. bezbariérové pokoje, které jsou prostornější, jejich součástí je hygienické zázemí přizpůsobené pacientům se zdravotním postižením (madla, sprchové kouty bez bariér, signalizace, umyvadla, toalety…)
 • Výtahy jsou vybaveny vizuální světelnou a hlasovou informací o jednotlivých poschodích.

 

Komunikace s pacienty se smyslovým postižením

 • Péče o pacienty se sluchovým, zrakovým, pohybovým handicapem a péče o seniory, je poskytována dle platných standardizovaných postupů. Tyto postupy zahrnují ohodnocení úrovně sebe-péče, zjištění potřeb handicapovaných pacientů a individualizovaný přístup k těmto pacientům.
 • Komunikace s neslyšícími pacienty je zajištěna prostřednictvím externích tlumočníků pro znakovou řeč.
 • Práva pacientů v českém jazyce jsou přístupné na každém pokoji, v němčině, angličtině, uštině, polštině a vietnamštině na webových stránkách nemocnice, na centrálním příjmu v kartotéce jsou k dispozici v Braillově písmu.

 

Vodicí pes

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na přítomnost a doprovod psa u sebe ve zdravotnickém zařízení za předpokladu dodržení těchto pravidel:

 • přítomnost psa není povolen na jednotkách intenzivní péče a ARO
 • před plánovaným přijetím pacienta s doprovodem asistenčního či vodícího psa je nutná domluva se zdravotnickými pracovníky daného oddělení
 • pes se speciálním výcvikem musí být viditelně označen
 • na výzvu personálu je nutné předložit průkaz asistenčního psa, dále předložit doklad o zdravotní péči psa (očkování, odčervení)
 • pes musí být čistý, ovladatelný, bez známek agresivního chování
 • krmení, venčení a hygienická očista psa musí být zajištěna pacientem nebo osobou blízkou, nikoliv zdravotnickým personálem
 • volný pohyb psa po odděleních a ambulancích ZZ není povolen
 • přítomností psa nebudou narušována práva ostatních pacientů

Hospitalizace pacienta s doprovodem a přítomností psa při poskytování zdravotní služeb bude ze strany ZZ akceptováno za předpokladu dodržování pravidel hygienicko-epidemiologického režimu.

Podmínky přítomnosti vodicího a asistenčního psa v SZZ Krnov jsou k dispozici také v sekci Dokumenty ke stažení.

Zdravotně – sociální služby

V našem zdravotnickém zařízení pracují zdravotně-sociální pracovníci, kteří pro zabezpečení kontinuity péče, řeší sociální problémy pacientů. Zajišťují umístění na oddělení sociálních lůžek, LDN, Domovů pro seniory, Domovů pro zdravotně postižené, denních stacionářů apod.

Dle individuálních potřeb pacientů zprostředkují Terénní ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu a další odlehčovací služby. Spolupracují s rodinou pacienta při řešení osobních problémů, poskytují poradenství, zprostředkovávají kontakty na další služby, např. vyřízení dávek státní sociální podpory, příspěvků na péči aj.

 

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024