Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Specializační stáže lékařů

Nejméně 1 měsíc před zahájením specializační stáže si musíte dohodnout konkrétní termín s primářem oddělení, na kterém potřebujete stáž absolvovat. Poté vyplníte přihlášku a odevzdáte ji na oddělení vzdělávání – osobně nebo e-mailem: krusinova.tereza@szzkrnov.cz. Na základě přihlášky oddělení vzdělávání vyhotoví smlouvu o stáži a další potřebné dokumenty. Smlouva o stáži musí být podepsána ze strany SZZ Krnov, stážisty a zaměstnavatele stážisty a to ještě před započetím stáže. Další vstupní formality je možno vyřídit nejpozději v den nástupu na stáž.

 

Důležité informace:

  • poplatek za stáž se řídí aktuálním Ceníkem výkonů a služeb (viz Dokumenty ke stažení)
    • hradí se vždy následující měsíc na základě vystavené faktury
    • poplatek může hradit přímo stážista nebo jeho zaměstnavatel - dle platné smlouvy o stáži
  • pro lékaře z nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem je stáž poskytována bezplatně
  • stáž je u nás možné absolvovat na těchto akreditovaných pracovištích
  • pracovní oděv a obuv si stážista zajišťuje sám
  • na základě smlouvy o stáži je možné zajistit si obědy v naší jídelně - za zvýhodněnou cenu, uvedenou v platném ceníku - více informací u pracovníka vzdělávání