Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Praxe pro studenty

Nejméně 1 měsíc před zahájením odborné praxe si musíte dohodnout konkrétní termín s vedoucím pracoviště, na kterém chcete praxi absolvovat:

 • medici ve 2. ročníku s vrchní sestrou,
 • medici ve 4., 5. a 6. ročníku s primářem,
 • zdravotní sestry s vrchní sestrou
 • farmaceuti s vedoucí lékárny: vasirova.katerina@szzkrnov.cz; 554 690 208
 • laboranti, odborní pracovníci v laboratorních metodách, kteří se chystají na praxi:

Jakmile budete mít termín dohodnut, vyplňte přihlášku (viz níže Dokumenty ke stažení) a odevzdejte ji na oddělení vzdělávání – osobně nebo e-mailem: krusinova.tereza@szzkrnov.cz.

Dále je nutné, aby byla uzavřena smlouva o praxi mezi nemocnicí a školou. Rádi akceptujeme  smlouvu o praxi, kterou Vám poskytne fakulta (škola). S některými fakultami (školami) máme uzavřeny rámcové smlouvy o praxi. Zde je postup individuální. Více informací dostanete u pracovníka úseku vzdělávání (krusinova.tereza@szzkrnov.cz; 554 690 191).

Seznam škol, se kterými má SZZ Krnov uzavřenou rámcovou smlouvu:

 • Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
  • Ošetřovatelství
  • Porodní asistence
  • Zdravotně sociální pracovník
 • Ostravská univerzita, lékařská fakulta
 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov
 • Masarykova univerzita, lékařská fakulta
 • Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejný politik
  • Pediatrické ošetřovatelství
  • Porodní asistence
  • Všeobecná sestra
  • Všeobecné ošetřovatelství
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava

 

Pracovník úseku vzdělávání připraví i další nutné podklady pro zajištění praxe. Jeden týden před zahájením praxe (nejpozději v den nástupu na praxi) se dostavíte na úsek vzdělávání:

 • k podpisu Smlouvy o zajištění odborné praxe,
 • v případě první praxe u nás – školení BOZP a PO (je platné po dobu 2 let, poté se musí znovu opakovat),
 • při nástupu na odbornou praxi můžete být vyzváni k předložení dokladu totožnosti nebo studijního průkazu.