Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Rezidenční místa

Naše nemocnice od roku 2009 pravidelně využívá možnosti žádat o finanční podporu formou dotačního projektu rezidenčních míst, který je zaměřený na zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech.

Na začátku každého kalendářního roku Ministerstvo zdravotnictví zveřejní výzvu k předkládání žádostí o dotaci a platnou metodiku, včetně výše dotace a jednotlivé obory, které budou dotací podpořeny. Ve chvíli, kdy s žádostí uspějeme, vyhlásíme výběrové řízení na rezidenta. Obvykle v období letních prázdnin – od července do srpna. V případě, že během 1. kola není vybrán vhodný kandidát, vyhlašujeme obratem kolo druhé, zpravidla od poloviny září do konce října.

Vaše případné dotazy zodpoví:

Bc. Tereza Krušinová, úsek vzdělávání, tel. 554 690 191, krusinova.tereza@szzkrnov.cz

 

Vyhlášená výběrová řízení:

V současné době nejsou vyhlášená výběrová řízení.

 

Povinné přílohy:

 • Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta.
 • Potvrzení o zařazení do oboru, ve kterém se na rezidenční místo hlásíte (případně doklad o zaslání žádosti na MZ ČR).
 • Kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji uchazeč získal).
 • Výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší tří měsíců).
 • Přehled odborné praxe.

 

Kam odesílat přihlášky:

Sekretariát

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

Obálku označte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REZIDENČNÍ MÍSTO (obor, na který se hlásíte)

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 • Zájem o práci ve vybraném oboru 1 – 10 bodů
 • Zájem o výkon povolání v našem regionu 1 – 10 bodů
 • Předpoklady a znalosti důležité z hlediska vybraného oboru 1 – 10 bodů
 • Komunikační schopnosti 1 – 10 bodů

Způsob hodnocení:

 • Podprůměrné 4 – 12 bodů
 • Průměrné      13 – 24 bodů
 • Nadprůměrné 25 – 40 bodů

Pořadí kandidátů se stanoví dle počtu získaných bodů.