Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Základní informace

 • Nachází se v přízemí budovy A.
 • Zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně.
 • Poskytuje péči kriticky nemocným, zejména pacientům, u nichž hrozí selhání životních funkcí, nebo pacientům s nutností podpory těchto životních funkcí.
 • Zajišťuje chod ambulance chronické bolesti, anesteziologické ambulance a nutriční ambulance.
 • Lékař a sestry ARO zajišťují také resuscitační pohotovost krnovské nemocnice.
Primář oddělení ARO
MUDr. Marek Spyra
554 690 380 spyra.marek@szzkrnov.cz
Vrchní sestra
Bc. Renáta Bednárková
554 690 381 bednarkova.renata@szzkrnov.cz
Centrála odd. ARO
Ambulance chronické bolesti
Anesteziologická ambulance
Nutriční ambulance

důležité informace

Dětem do 10 let je na oddělení vstup zakázán. 

 

 

Návštěvní hodiny

Pondělí – Pátek

15:00 – 16:30

Víkendy a svátky

13:00 – 15:30

Návštěvní hodiny je možné individuálně přizpůsobit potřebám pacientů a možnostem jejich rodin a blízkých.

 

 

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je rozděleno na část lůžkovou resuscitační, anesteziologickou a ambulantní. Lůžková resuscitační část disponuje 6 lůžky a zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Poskytuje péči všem kriticky nemocným, zejména pacientům, u nichž hrozí selhání životních funkcí (tedy vědomí, oběhu, dýchání a vnitřního prostředí) nebo pacientům s nutností podpory těchto životních funkcí.

O pacienty pečuje tým složený z lékařů (atestace v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny), zdravotních sester se specializací v oboru intenzivní péče, všeobecných sester, ošetřovatelek
a sanitářem. Lékař a sestry ARO zajišťují také resuscitační pohotovost krnovské nemocnice.

 

Lůžková část:

Oddělení je vybaveno moderními přístroji pro ventilační podporu plic a rozšířenou monitoraci životních funkcí. Dále je vybaveno ultrazvukem, přístroji pro náhradu ledvinných funkcí, pro korekci teploty pacienta, širokým spektrem pomůcek pro zajištění dýchacích cest a dalšími moderními přístroji a pomůckami.

 

Anesteziologické pracoviště:

Poskytuje anesteziologickou péči 24 hodin denně na 5 operačních sálech pro chirurgii, neurochirurgii, urologii, ortopedii, gynekologii a porodnictví. Působí také na zákrokových sálech, ambulancích a magnetické rezonanci. Mimo celkové anestezie provádí anestezii regionální, kterou je možné využít např. pro porody císařským řezem. Matka je v takovém případě během porodu při vědomí, a může tak vnímat první okamžiky narození dítěte. Dále pracoviště provádí techniky periferních nervových blokád využívaných především pro ortopedické pacienty.

 

Ambulance chronické bolesti:

Nachází se v budově E (budova bývalé lékárny), a to včetně pracoviště infuzní terapie. Zajišťuje péči o pacienty s chronickou a nesnesitelnou bolestí trvající více než tři měsíce, u kterých nebyl dosavadní léčbou dosažen přijatelný efekt. K léčbě využíváme neinvazivní možnosti terapie (farmakoterapie, infuzní léčba, léčebné náplasti), ale také různé algeziologické invazivní metody (např. blokády, obstřiky).

Na ambulanci nejčastěji ošetřujeme pacienty:

 • S bolestmi pohybového aparátu (klouby, kosti, svaly, páteř), často po prodělané operaci nebo nemožnosti operaci provést.
 • Po amputacích končetin se vzniklými fantomovými bolestmi.
 • S dlouhodobou bolestí trojklaného nervu.
 • S bolestí po prodělaném pásovém oparu.
 • S neuropatickými bolestmi různého původu.
 • S bolestí na podkladě zhoubného onemocnění.

Od nově příchozích pacientů vyžadujeme doporučení praktického nebo odborného lékaře.

 

Anesteziologická ambulance:

Nachází se v budově E (budova bývalé lékárny).

Zde jsou prováděna předanestetická vyšetření nezbytná pro všechny operační výkony. Jednotlivá předoperační vyšetření (interní, laboratorní, RDG apod.) jsou zhodnocena, případně doplněna o další nezbytná vyšetření. Na jejich základě je pak lékařem navržen optimální typ anestézie a premedikace individuálně pro každého pacienta.

K předanestetickému vyšetření je požadováno:

 • Vyšetření indikujícího lékaře operačního oboru.
 • Předoperační vyšetření praktického lékaře, případně lékaře odborné ambulance, kterou jste v rámci předoperačního vyšetření navštívila/a.
 • Průkaz pojištěnce.

Kdy do ambulance přijít? Objednat se 14 dní před plánovaným výkonem.

 

Nutriční ambulance:

Nachází se v budově E (budova bývalé lékárny).

Je zaměřena na řešení stavu malnutrice. Po zhodnocení individuálního stavu výživy jsou pacientům předepisovány adekvátní výživové přípravky.

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024