Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Anesteziologická ambulance

Základní informace

  • Ambulance se nachází v budově E.
  • Provádíme předanestetická vyšetření nezbytná pro všechny operační výkony.
  • Jednotlivá předoperační vyšetření (interní, laboratorní, RDG apod.) jsou zhodnocena, případně doplněna o další nezbytná vyšetření. Na jejich základě je pak lékařem navržen optimální typ anestézie a premedikace individuálně pro každého pacienta.

K předanestetickému vyšetření je požadováno:

  1. Vyšetření indikujícího lékaře operačního oboru.
  2. Předoperační vyšetření praktického lékaře, případně lékaře odborné ambulance, kterou jste v rámci předoperačního vyšetření navštívila/a.
  3. Průkaz pojištěnce.

důležité informace

Kdy do ambulance přijít? 

 

Doporučujeme objednat se 14 dní před plánovaným operačním výkonem.

 

Ordinační hodiny

 

Pondělí

Úterý

7:00 – 12:00

Středa

Čtvrtek

7:00 – 12:00

Pátek

7:00 – 12:00

 

Přítomnost lékaře: 9:00 – 12:00