Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Úspěšný Den akutní medicíny se po covidové pauze vrátil

Úspěšný Den akutní medicíny se po covidové pauze vrátil

Poruchy chůze, novinky v ortopedických operačních postupech, nebo léčba komplikovaného abscesu plic. To je jen zlomek z témat, jimiž byla nabita oblíbená konference Den akutní medicíny MUDr. Vladimíra Šiguta st. Pátý ročník oblíbeného odborného setkání uspořádalo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov.

V sále krnovského Střediska volného času se shromáždilo přes 200 zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek, fyzioterapeutů z Krnovska i širokého okolí, kteří si nechtěli nechat ujít nejnovější poznatky svých kolegů – vyhlášených odborníků napříč zdravotnickými obory. „Jsem rád, že jsme po dvou letech nucené přestávky opět mohli připravit tuto konferenci, abychom umožnili našim šikovným lékařům a dalším zdravotníkům odprezentovat nejnovější poznatky z jejich praxe dalším kolegům. Věřím, že cenné informace využijí kolegyně a kolegové při poskytování kvalitní zdravotní péče pacientům našeho regionu,“ okomentoval mimořádnou událost MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel SZZ Krnov.

Základním pilířem konference bylo třináct odborných přednášek představujících
to nejzásadnější a nejzajímavější z dosavadní praxe zdravotníků. Sérii projevů zahájil MUDr. Vladimír Šigut, MBA ml. z neurologického oddělení SZZ Krnov, který se věnoval problematice specifické poruchy chůze, jež se postupně projevila u několika generací v rámci jedné rodiny. Jak si poradit s léčbou komplikovaného abscesu plic následně přednesl MUDr. Dávid Paukov z ARO krnovské nemocnice. Na jeho přednášku navázala MUDr. Magda Burdová se zajímavými případy z praxe, které dokazovaly, že správná diagnostika plicních ložisek je často zdlouhavá a náročná. Na složitosti diagnostiky poukázala také primářka krnovské magnetické rezonance MUDr. Romana Kaplanová, která představila možnosti zobrazovacích metod u radikulopatie (poškození či podráždění nervů, pozn. red.) lumbální páteře.

Lékaři chirurgického oddělení SZZ Krnov, MUDr. Daniel Šebík a MUDr. Heinrich Sendecký, vysvětlili výhody systému SentiMag při operacích prsou a apelovali na důležitost preventivního vyšetření. „Rakovina prsu je nejčastějším typem maligního nádorového onemocnění u žen, počet úmrtí se nám díky screeningu a kvalitní léčbě daří udržet v ustáleném rozmezí, bohužel neustále roste počet žen, kterým je karcinom diagnostikován. Je proto velmi důležité věnovat pozornost prevenci, nejlépe v podobě pravidelného samovyšetření i kontrol u odborníků,“ uvedl MUDr. Daniel Šebík.

Následoval blok lékařů krnovské ortopedie, kteří odprezentovali výhody nové počítačové navigace při výměně velkých kloubů a nejmodernější postupy při operacích kostí i tkání. V řadě zajímavých příkladů z praxe představili také příběh měsíčního dítěte léčeného se zlomeninou stehenní kosti. „Hlavní zajímavostí je neuvěřitelná rychlost hojení a adaptabilita dětského organismu. Do 5 let věku se tyto zlomeniny obvykle řeší bez operačního zákroku, úvazem dítěte do závěsu, který umožňuje přirozenou obnovu poškozené kosti. V tomto případě k plné nápravě zdraví došlo za pouhých 48 dní,“ vysvětlil primář ortopedického oddělení MUDr. Mojmír Svoboda.

Druhou polovinu konference zahájil problematikou psychosociální intervenční služby
PhDr. Lukáš Hampl z krajského intervenčního týmu. Poté slovo převzala MUDr. Alena Vimmerová z dětského oddělení SZZ Krnov. Na kazuistice 4,5leté pacientky nastínila problematiku epistaxe, ve které se ze zdánlivě banální nemoci prokázalo vzácné onemocnění, jež si vyžádalo 57 dní hospitalizace a následnou specifickou operaci, kterou vykonávají pouze na Sicílii. Osvědčené rehabilitační postupy u pacientů s částečným ochrnutím popsala
Mgr. Martina Mrůzková a následovalo vystoupení MUDr. Lenky Šlorové na téma mimoděložního těhotenství. S unikátní zkušeností s léčbou Fournierovy gangrény se podělil MUDr. Jozef Jaššo z krnovské urologie. MUDr. Marian Mrózek z neurologického oddělení krnovské nemocnice posluchače seznámil s trombolytickou léčbou mrtvice. Závěr dne patřil internistovi MUDr. Vojtěchu Zatloukalovi, který se věnoval tématu hypernatremie s multiorgánovým selháním.

 

MUDr. Vladimír Šigut st. (1941-2016)

Do Krnova se s rodiči přistěhoval v roce 1945. V roce 1964 odpromoval na lékařské fakultě Univerzity Palackého. V roce 1964 nastoupil jako lékař do plicní léčebny na Žárech. O rok později začal působit na interním oddělení krnovské nemocnice. V roce 1969 se začal věnovat nově vznikajícímu oboru ARO, kdy si k atestaci z interny dodělal atestaci z ARO. Díky jeho aktivitě se krnovská nemocnice zařadila mezi první pracoviště v Československu, kde byla používána spinální a epidurální anestezie – bezbolestné porody. Podílel se na vzniku lůžkového ARO oddělení. V roce 1987 stál u zrodu Rychlé zdravotní pomoci Krnov, kdy se zasloužil o vznik výjezdového stanoviště a celé organizace RZP v regionu. Až v roce 1989 mohl být z politických důvodů jmenován primářem krnovského ARO. Vytvořil ambulanci chronické bolesti, která v nemocnici působí dodnes. Jako anesteziolog pracoval v Jemenu, čtyři volební období byl zastupitelem města Krnova. V roce 2005 byl zvolen osobnostní města. Žil pro svou rodinu, mezi jeho záliby patřilo malířství, zahrada a vaření.

 

Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Krnovská nemocnice uspořádala pátý ročník Dne akutní medicíny MUDr. Vladimíra Šiguta st. Poslechnout si zajímavé přednášky přišly dvě stovky zdravotníků z celého regionu.                                                                               Foto: Jiří Krušina

Další tiskové zprávy
Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024