Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Urologické oddělení

Urologické oddělení

Základní informace

  • Nachází se ve 2. patře budovy A.
  • Akreditace MZČR pro specializační vzdělávání.
  • Pořádáme osvětové a preventivní akce pro veřejnost.
  • Specializujeme se na léčbu urolitiázy (močových kamenů) s preferencí miniinvazivních metod (semirigidní ureterorenoskopie, flexibilní ureterorenoskopie).
  • Léčíme nádorová a nenárodová onemocnění močových cest.
  • Korekce močové inkontinence.
  • Provozujeme urologickou ambulanci.
Primář oddělení
MUDr. Jan Pulcer, MBA
Vrchní sestra
Jana Bártková
554 690 668 bartkova.jana@szzkrnov.cz
Urologická ambulance
Endoskopický sálek
Lůžková část

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Urologické oddělení krnovské nemocnice je spádovým zdravotním centrem pro zajišťování a poskytování komplexní odborné péče urologickým pacientům. Geograficky se zaměřuje na poskytnutí péče v oblasti Krnovska, Osoblažska a částečně také Bruntálska, Jesenicka a Zlatých Hor. Cílem pracoviště je poskytnutí kvalitní odborné péče s lidským přístupem ke každému pacientovi. Důležitá je komunikace s klientem, ale i spolupráce s rodinou, neboť tyto atributy mají svůj význam v léčebném i ošetřovatelském procesu. Pro zvýšení komfortu pro pacienty nabízíme v případě hospitalizace na urologickém oddělení možnost nadstandardního pokoje.

Tým erudovaných lékařů a sester se aktivně podílí na preventivních a osvětových akcích. Disponuje také akreditací MZČR pro přípravu lékařů – urologů ve specializačním vzdělávání.

 

Spektrum péče:

Urologie krnovské nemocnice se specializuje na léčbu urolitiázy (močových kamenů) s preferencí miniinvazivních metod (semirigidní ureterorenoskopie, flexibilní ureterorenoskopie). K dispozici je i laser nebo balistický litotryptor. Při operaci využíváme C rameno v omezené míře, čímž minimalizujeme množství RTG ozáření pacienta i celého operačního týmu na sále. Vycházíme z počítačové tomografie (CT UroTraktu – LD) a vlastních zkušeností.

Do náplně operační činnosti urologického pracoviště patří celá řada operačních výkonů pro nádorová a nenárodová onemocnění močových cest, včetně mužských pohlavních orgánů, která jsou prováděná jak otevřenou cestou, tak částečně laparoskopicky i miniinvazivním přístupem v podobě endoskopických výkonů na horních i dolních močových cestách. Provádíme také některé vybrané operační zákroky z dětské urologie. Vysoce specializované zákroky jsou zajišťovány na specializovaných pracovištích.

Operační výkony se provádí na moderně vybavených centrálních sálech. Tým urologů ročně provede přes 800 výkonů v celkové anestezii. Dominantní postavení mají endoskopické metody, které jsou miniinvazivní, tedy bez chirurgických řezů na těle, s nižší dobou hospitalizace a rychlejším návratem do běžného života.

Součástí operativy u žen je operační korekce močové inkontinence (řešení úniku moče) moderní „páskovou“ metodou TOT s vynikajícími výsledky. Proto byla zřízena poradna pro problematiku úniku moče. Naším cílem je zejména poskytnout edukaci pacientce, možnosti řešení úniku moče a v neposlední řadě i psychická podpora.

S ohledem na zvyšující se počet onkologicky nemocných pacientů je prioritou nejen léčebná, ale i preventivní péče o tyto nemocné, a to ve spolupráci s onkologickým stacionářem.

 

Urologická ambulance:

Nachází se v přízemí hlavní budovy (A) za odběrovou místností. Tým urologické ambulance zajišťuje komplexní ambulantní diagnostickou a léčebnou péči v oblasti urologie, uroonkologie, urogynekologie, andrologie pro děti i dospělé pacienty. Ambulance úzce spolupracuje se všemi odděleními a ambulancemi krnovské nemocnice.

Součástí ambulance je urodynamický a endoskopický sálek. Zde se provádí základní diagnostické a terapeutické výkony, včetně drobných chirurgických výkonů bez nutnosti hospitalizace. Ostatní endoskopické výkony a zákroky provádíme na moderních centrálních operačních sálech.

Na vyšetření a kontroly je nutné se předem objednat – telefonicky nebo osobně – u sester v ambulanci. Akutní péče je poskytnuta i bez předchozího objednání, a to vždy v čase 7:00 – 8:30. Je vhodné v takovém případě mít doporučení praktického lékaře, ošetřeni však budou i pacienti bez doporučení. Absolutní přednost pro ošetření mají dětští pacienti.

 

Endoskopie:

Urologie je jedním z prvních oborů, kde se endoskopie začala používat už v 19. století. Endoskopické nástroje slouží nejen k vyšetření, ale i k operacím na vývodných močových cestách. Jsou buď rigidní (pevné s vyměnitelnými optikami), nebo flexibilní, které jsou šetrnější a komfortnější pro pacienta, a mohou být napojeny na video-řetězec s LCD monitorem.

Součástí vyšetření je i biopsie prostaty v rámci aktivní prevence karcinomu prostaty, protože jde o nejčastější maligní nádor u mužů. Lékaři v těchto případech využívají nejnovější možnosti softwarové fúze, která využívá spojení obrazů magnetické rezonance a ultrazvuku při vyšetření v reálním čase. Tato metoda se stala rutinním vyšetřením na našem pracovišti.

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024