Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Rehabilitace a fyzikální medicína

Rehabilitace a fyzikální medicína

Základní informace

  • Lůžková část rehabilitace se nachází v přízemí budovy C
  • Lůžkové oddělení nacházející se v budově C (dětské oddělení) má kapacitu dvaceti polohovatelných lůžek.
  • K hospitalizaci jsou přijímáni nejčastěji pacienti s neurologickými, chirurgickými a ortopedickými diagnózami, výjimkou však nejsou ani nemocní s jinými zdravotními problémy.
  • Všechny pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými lůžky, televizí, signalizačním zařízením a bezbariérovou koupelnou s WC.
  • Součástí terapeutické části jsou tělocvičny, místnost pro mechanoterapii, elektroléčbu, vodoléčbu a ergoterapii.
  • Denně probíhá lékařská vizita, při které lékař hodnotí aktuální zdravotní stav a navrhuje případné změny v léčebném plánu či další potřebná vyšetření.
Primář rehabilitace
MUDr. Arnold Pavlík
554 690 254 pavlik.arnold@szzkrnov.cz
Vedoucí fyzioterapeutka (ambulance)
Bc. Hana Sovadinová
554 690 248 sovadinova.hana@szzkrnov.cz
Vrchní sestra (lůžková část)
Bc. Jana Honová
554 690 661 honova.jana@szzkrnov.cz
Ambulance – objednání k lékaři a procedurám
ambulance Město Albrechtice

Návštěvní hodiny

pondělí – pátek 15:00 – 16:30

víkendy a svátky 13:00 – 16:30

Více o oddělení

Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny se skládá z ambulantní části, lůžkové části v Krnově a rehabilitační ambulance ve Městě Albrechticích. Rehabilitační lékaři jsou certifikovaní v podoboru manuální medicíny a jsou kompetentní k provádění příslušných léčebných úkonů. Odbornou část poskytují  fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logoped, zdravotní sestry a ošetřovatelé.

Zázemí lůžkové části je v přízemí budovy a hlavní terapeutická část ve čtvrtém podlaží téže budovy (vzájemně je spojuje bezbariérový výtah). Úsek elektroléčby je vybaven řadou moderních přístrojů pro maximální efektivitu rehabilitace.Fyzioterapeuti využívají pokročilé systémy, jako např. Glorehu – robotickou ruku, stabilometrickou plošinu, Myro pro neurologickou rehabilitaci horních končetin nebo Bioness L-stimulaci při poškození centrální nervové soustavy na dolní končetině. Dalšími standardními rehabilitačními pomůckami jsou motomedy do lůžka, motodlahy pro rozcvičení kolenních a ramenních kloubů, lehokolo pro pacienty se zhoršenou stabilitou aj.

Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je individualizovaná ergoterapie, která je poskytována klientům s různým typem fyzického a smyslového postižení. Cílem ergoterapie je zlepšení schopnosti pacienta fungovat v běžných denních činnostech, jakými jsou např. vertikalizace, chůze, oblékání, sebesycení nebo hygiena. Cílená ergoterapie je zaměřena na trénink jemné motoriky, senzomotoriky nebo kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení aj.). Součástí práce ergoterapeuta je rovněž poradenství ve výběru kompenzačních pomůcek a bezbariérových úprav v domácím prostředí.

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024