Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Rehabilitace a fyzikální medicína

Rehabilitace a fyzikální medicína

Základní informace

 • Lůžková část rehabilitace se nachází v přízemí budovy C.
 • Rehabilitační cvičení pro děti Vojtovou metodou.
 • Cvičení na neurofyziologickém podkladě dle Brunkow, ACT, PNF.
 • Provádíme specializovaná cvičení, např. v graviditě, po porodu, při inkontinenci.
 • Ve spolupráci s nutriční poradnou sestavujeme cvičební plány při obezitě.
 • Ruční lymfatické masáže.
 • Měkké a mobilizační techniky.
 • Stabilometrická plošina a výcvik rovnováhy.
 • Cvičení pomocí robotické terapie /Gloreha/.
 • Interaktivní cvičení horní končetiny /Myro/.
 • Rehabilitace pro samoplátce – tejpování, masáže, baňkování, SM systém, flowin, bosu, redcord, gym ball.
Primář rehabilitace
MUDr. Arnold Pavlík
554 690 254 pavlik.arnold@szzkrnov.cz
Vedoucí fyzioterapeutka (ambulance)
Bc. Hana Sovadinová
554 690 248 sovadinova.hana@szzkrnov.cz
Vrchní sestra (lůžková část)
Bc. Jana Honová
554 690 661 honova.jana@szzkrnov.cz
Ambulance – objednání k lékaři a procedurám
ambulance Město Albrechtice

Návštěvní hodiny

pondělí – pátek 15:00 – 16:30

víkendy a svátky 13:00 – 16:30

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny se skládá z ambulantní části, lůžkové části a ambulance
ve Městě Albrechticích. Na provozu se podílí lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logoped, zdravotní sestry a ošetřovatelé. Rehabilitační lékaři jsou certifikovaní v podoboru manuální medicíny a jsou kompetentní k provádění příslušných léčebných úkonů.

 

Ambulantní část:

V ambulanci je poskytována péče pacientům s neurologickými, ortopedickými, traumatologickými, chirurgickými, interními či gynekologickými obtížemi. Komplexní fyzioterapie se skládá z elektroléčebných procedur zahrnujících moderní přístroje TR-therapy, vysokovýkonný laser MLS, trakční stůl Triton a přístroj pro vakuově-kompresní terapii. Vodoléčba pak nabízí bazén, vířivé koupele končetin a místnost pro aplikaci termoterapie. K individuálnímu cvičení slouží čtyři tělocvičny, z nichž jedna je vybavena závěsným systémem Redcord.

V dětském pavilonu je v rámci ambulantní péče prováděna tzv. Vojtova terapie pro děti s vrozenými
a vývojovými vadami nebo jako prevence poruch pohybového aparátu.

 

Lůžková část:

Lůžkové oddělení nacházející se v budově C (dětské oddělení) má kapacitu dvaceti polohovatelných lůžek. Zázemí lůžkové části je v přízemí budovy a hlavní terapeutická část ve čtvrtém podlaží téže budovy (vzájemně je spojuje bezbariérový výtah). K hospitalizaci jsou přijímáni nejčastěji pacienti s neurologickými, chirurgickými a ortopedickými diagnózami, výjimkou však nejsou ani nemocní s jinými zdravotními problémy.

Všechny pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými lůžky, televizí, signalizačním zařízením
a bezbariérovou koupelnou s WC. Součástí terapeutické části jsou tělocvičny, místnost pro mechanoterapii, elektroléčbu, vodoléčbu a ergoterapii. Denně probíhá lékařská vizita, při které lékař hodnotí aktuální zdravotní stav a navrhuje případné změny v léčebném plánu či další potřebná vyšetření.

Fyzioterapeuti využívají pokročilé systémy, jako např. Glorehu – robotickou ruku, stabilometrickou plošinu, Myro pro neurologickou rehabilitaci horních končetin nebo Bioness L-stimulaci při poškození centrální nervové soustavy na dolní končetině. Dalšími standardními rehabilitačními pomůckami jsou motomedy do lůžka, motodlahy pro rozcvičení kolenních a ramenních kloubů, lehokolo pro pacienty se zhoršenou stabilitou aj.

Úsek elektroléčby je rovněž vybaven řadou moderních přístrojů pro maximální efektivitu rehabilitace. Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je individualizovaná ergoterapie, která je poskytována klientům s různým typem fyzického a smyslového postižení. Cílem ergoterapie je zlepšení schopnosti pacienta fungovat v běžných denních činnostech, jakými jsou např. vertikalizace, chůze, oblékání, sebesycení nebo hygiena. Cílená ergoterapie je zaměřena na trénink jemné motoriky, senzomotoriky nebo kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení aj.). Součástí práce ergoterapeuta je rovněž poradenství ve výběru kompenzačních pomůcek a bezbariérových úprav v domácím prostředí.