Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

OOP Město Albrechtice

OOP Město Albrechtice

Základní informace

 • Poskytuje dlouhodobou následnou péči pacientům po úrazu, nemoci nebo operaci.
 • Cílem péče je zlepšení sebeobsluhy a mobility, zmírnění obtíží a dlouhodobá stabilizace pacienta.
 • Vnější prostory nemocnice vybaveny cvičebními nástroji pro rehabilitaci.
 • Pracoviště prochází pravidelnou akreditací.
Primář
MUDr. Marek Šťastný
554 690 557 stastny.marek@szzkrnov.cz
Vrchní sestra
Ing. Mgr. Pavel Vančura
554 690 503 vancura.pavel@szzkrnov.cz
Koordinátor pro následnou péči
MUDr. Ivan Pavlák
Sociální pracovník
Jana Kučerová

Návštěvní hodiny

pondělí – pátek

15:00 – 17:00

sobota, neděle a svátky

13:00 – 16:00

Vyžaduje-li to zdravotní stav klienta, je po domluvě s ošetřujícím lékařem možná návštěva
 v kteroukoli hodinu.

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Oddělení ošetřovatelské péče poskytuje následnou a dlouhodobou zdravotní péči pacientům, kteří jsou po nemoci, úrazu nebo operaci propuštěni z nemocnice, a jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí léčebně rehabilitační péče. Cílem léčby je zlepšení úrovně sebeobsluhy a mobility, zmírnění obtíží a docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu pacientů. Zdravotní péči zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zdravotníků, konziliární vyšetření jsou realizována v SZZ Krnov.

Oddělení vzniklo v nemocnici ve Městě Albrechticích v roce 2004. Opakované investice do objektu umožnily vytvoření moderního komplexního centra geriatrické a paliativní péče. Moderní jsou nejen vnitřní, ale také vnější prostory zařízení. Investice byla realizována i díky dotačním prostředkům z Ministerstva zdravotnictví ČR z programu „Zdraví“ – švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu „Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově“

V současnosti je na 3 jednotkách poskytována péče 90 nemocným. Nedílnou součástí péče je nácvik sebeobsluhy, rehabilitace chůze a péče o udržení psychické kondice nemocných. Velká pozornost je věnována rehabilitační péči po ortopedických operacích. Pracoviště od roku 2007 pravidelně prochází akreditací.

 

Indikace k přijetí na lůžko:

Odborné ošetřovatelství na tomto typu lůžkové zdravotní péče znamená zabezpečení všech ošetřovatelských výkonů na základě lékařské indikace, tj.:

 • péče o hygienu
 • péče o výživu
 • péče o vyměšování
 • vertikalizace
 • nácvik chůze
 • rehabilitace faktických poruch
 • antidekubitální režim
 • převazy
 • ošetřování dekubitů a bércových vředů
 • ošetřování stomií, drénů a kanyl
 • podávání léku, včetně infuzí
 • odběry biologického materiálu
 • sledování základních životních funkcí

Samozřejmostí je spolupráce pacienta a jeho rodiny se sociální a rehabilitační sestrou.

 

Pacient může být na oddělení přijat:

 • z jiného oddělení lůžkové zdravotní péče s propouštěcí (překladovou) zprávou, jejíž součástí je zdůvodnění překladu (stávající rozsah a návrh další ošetřovatelské péče);
 • z vlastního sociálního prostředí s návrhem ošetřujícího lékaře. Součástí návrhu musí být zdůvodnění přijetí na ošetřovatelské lůžko. Pokud byl pacient ošetřován tzv. home-care či zdravotní sestrou ošetřujícího lékaře, je uveden stávající rozsah a návrh další ošetřovatelské péče.

 

 

Kontaktní adresa:

OOP Město Albrechtice

Nemocniční 2

793 95 Město Albrechtice

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024