Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

OOP Dvorce

OOP Dvorce

Základní informace

 • Kapacita 60 lůžek.
 • 25 lůžek oddělení pro muže.
 • 35 lůžek oddělení pro ženy.
 • O pacienty pečuje kvalifikovaný personál.
 • Pracoviště prochází pravidelně akreditací.
Vrchní sestra
Ing. Bc. Zuzana Ivanová
603 557 223 ivanova.zuzana@szzkrnov.cz
Oddělení – muži
Oddělení – ženy
Sociální pracovník
Bc. Renáta Fialová, Dis.

Návštěvní hodiny

pondělí – pátek

14:00 – 16:00

sobota, neděle a svátky

13:00 – 16:00

Vyžaduje-li to zdravotní stav nemocného, je po domluvě možná návštěva i mimo návštěvní hodiny.

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích pokračuje v tradici péče o dlouhodobě nemocné. Hospitalizace navazuje na léčbu započatou na akutních lůžkách oddělení. Zdravotní stav pacientů přijímaných na toto oddělení je stabilizovaný, ale domácí péče by ještě nesla značná rizika.

Pečujeme o pacienty:

 • s chronickým onemocněním, bolestí
 • s poruchami výživy
 • nemocné po CMP (centrální mozkové příhodě)
 • po chirurgických či ortopedických operacích
 • s dlouhodobě hojícími se ranami
 • s různými stupni demence, inkontinencí, nedostatečnou sebeobsluhou
 • v terminálním stádiu

O pacienty pečuje kvalifikovaný personál, který dbá na trpělivost, profesionalitu a lidský přístup. Konziliární vyšetření jsou realizována v Krnově. Pracoviště prochází pravidelně akreditací.

 

Indikace k přijetí na lůžku následné péče:

Ošetřovatelská péče je poskytována na základě lékařské indikace:

 • sledování základních životních funkcí,
 • péče o hygienu,
 • péče o výživu,
 • péče o vyměšování,
 • polohování nemocných,
 • aktivizace nemocných,
 • nácvik chůze,
 • převazy ran a dekubitů,
 • ošetřování permanentních katétrů, kanyl a stomií,
 • podávání léků,
 • aplikace infuzní terapie,
 • odběry biologického materiálu a další.

Samozřejmostí je spolupráce pacienta, jeho příbuzných, rehabilitační sestry a sociální sestry. Pacient může být na oddělení přijat:

 • z jiného oddělení lůžkové zdravotní péče s propouštěcí (překladovou) zprávou, ve které je zdůvodnění překladu (rozsah a návrh další ošetřovatelské péče);
 • z vlastního prostředí se zdůvodněním přijetí na ošetřovatelské lůžko od praktického lékaře.

 

Kontaktní adresa:

Oddělení ošetřovatelské péče (OOP)

Nemocniční 287

793 68 Dvorce

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024