Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

Základní informace

 • Nachází se v 1. patře budovy B.
 • Jediné komplexně vybavené neurologické pracoviště v regionu.
 • Diagnostika a léčba onemocnění centrálního a periferního nervového systému.
 • Akreditované pracoviště pro vzdělávání lékařů.
 • Iktové centrum – držitel mezinárodního ocenění.
 • EEG, EMG, EP a neurologická ambulance.
 • Spánková laboratoř.
 • Centrum speciální neurologické diagnostiky a léčby – nervosvalová poradna a léčba botulotoxinem.
Primář oddělení
MUDr. Marek Knapčík
554 690 360 knapcik.marek@szzkrnov.cz
Vrchní sestra
Mgr. Libuše Vidličková
554 690 361 vidlickova.libuse@szzkrnov.cz
Neurologická JIP
Neurologická ambulance
EEG vyšetřovna
EMG a EP vyšetřovna
Neurosonologie
Logopedická ambulance
Mgr. Pavlína Prejdová

Návštěvní hodiny

Neurologické oddělení

pondělí – pátek 15:00 – 16:30

víkendy a svátky 13:00 – 16:30

Iktové centrum

pondělí – pátek 15:00 – 16:30

víkendy a svátky 13:00 – 16:30

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Je jediným komplexně vybaveným neurologickým pracovištěm v regionu. Slouží i jako akreditované pracoviště pro vzdělávání lékařů v rámci specializačních připrav. Neurologie se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění centrálního a periferního nervového systému a struktur souvisejících s tímto systémem. Jde zejména o cévní onemocnění mozku a míchy, záchvatová onemocnění, epilepsie, infekce nerovového systému, degenerativní a demyelinizační nervosvalová onemocnění, extrapyramidové, kognitivní a spánkové poruchy, poruchy vestibulárních funkcí a rovnováhy, nádory a úrazy mozku a míchy, bolesti hlavy, vertebrogenní onemocnění.

 

Neurologické oddělení zajišťuje:

 • obstřiky kořenové, epidurální, nervových kmenů
 • diferenciální diagnostiku organických a funkčních poruch
 • RDG a MR došetření
 • EEG
 • EMG, včetně zdravotních prohlídek zaměstnanců
 • EP
 • kompletní diagnostiku a léčbu vertebrogenních poruch
 • likvorová vyšetření, zajištění neurochirurgické terapie ve spolupráci s neurochirurgem
 • aplikaci rehabilitace a fyzikální terapie ve spolupráci s rehabilitací
 • JIP – akutní diagnostika a léčba, vybavena nejmodernějšími přístroji, včetně systémové trombolýzy a EEG

 

Iktové centrum:

IC získalo od mezinárodní organizace ESO Angels Initiative prestižní celosvětové ocenění – platinový a diamantový status za poskytování vynikající péče pacientům s CMP.

Komplexní propojení neurologického oddělení (zejména JIP a neurosonologického pracoviště) s ostatními pracovišti krnovské nemocnice (urgentní příjem, CT, laboratoř, interní oddělení, ARO, neurochirurg, rehabilitace, následná ošetřovatelská lůžka). Cílem je zajištění co nejefektivnějšího a nejrychlejšího postupu pro akutní diagnostiku a léčbu CMP. Dále se IC věnuje prevenci recidivy, léčbě komplikací, rehabilitaci a ošetřovatelské péči. V případě potřeby funguje IC v přímé návaznosti na systém rychlé lékařské pomoci.

Pracoviště je akreditováno odbornou neurologickou cerebrovaskulární společností a Ministerstvem zdravotnictví ČR a je certifikováno dle ESO – European Stroke Organisation v celoevropské síti IC. Vedoucím Iktového centra je MUDr. Andrej Billý.

 

Ambulantní část

Neurologická ambulance:

Zajišťuje běžnou ambulantní péči a dispenzarizaci neurologicky nemocných na doporučení odborného lékaře a po objednání. Současně poskytuje také konziliární vyšetření pro celou krnovskou nemocnici a provádí aplikaci speciálních infuzí.

 

Neurosonologická ambulance:

Zajišťuje ultrazvukové vyšetření mozkových cév extrakraniální i intrakraniální části.

 

EEG ambulance:

Provádí EEG vyšetření nativní i po spánkové deprivaci. Zabezpečuje dlouhodobou EEG monitoraci na lůžku, včetně video EEG a polysomnografie. Součástí je akreditovaná spánková laboratoř vybavená nejmodernějšími přístroji, která se zaměřuje na diagnostiku a léčbu poruch spánku.

 

EMG a EP ambulance:

Zaměřují se na diagnostiku periferního nervového systému, poruch nervosvalového přenosu a onemocnění svalů. EP (evokované potenciály) se provádí při podezření na postižení zrakové, sluchové, motorické a somatosenzitivní dráhy. Při těchto ambulancích je provozována nervosvalová poradna a centrum pro terapii botulotoxinem určené především pro léčbu všech druhů dystonií, spasticky a některé extrapyramidové poruchy.

 

Logopedická ambulance:

Poskytuje akutní i následnou péči dětem i dospělým s narušenou komunikační schopností a poruchami polykání.

 

 

Lůžková část

Neurologické oddělení disponuje 10 pokoji s 28 lůžky standardní péče a 9 lůžky neurologické JIP, Iktového centra (intenzivní a intermediární péče).

Hospitalizace:

K plánovanému přijetí na neurologické oddělení se dostavte ve všední dny v čase 8:00 – 10:00 na sesternu oddělení (v případě uzavření vchodových dveří, zvoňte na černý zvonek).

 

co s sebou k hospitalizaci

 • občanský průkaz
 • kartička pojišťovny
 • předoperační vyšetření
 • pravidelně užívané léky
 • osobní a toaletní potřeby
 • ručník
 • pyžamo
 • župan
 • přezůvky

S sebou nenoste šperky, cenné věci a větší obnos peněz! Děkujeme za pochopení.

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024