Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Základní informace

 • Nachází se v přízemí budovy A v samostatné přístavbě k hlavní budově a je přístupné z čekárny odběrové místnosti.
 • Provádíme komplexní diagnostiku v oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie, urologie, onkologie, gastroenterologie, gynekologie a v indikovaných případech i traumatologie.
 • Vyšetřujeme přístrojem Philips Ingenia 1,5T
 • Délka vyšetření se obvykle pohybuje v rozmezí 20–45 minut.
 • Většina vyšetření je možná bez použití kontrastní látky.
 • Pacienti jsou během vyšetření při vědomí, v odůvodněných případech (klaustrofobie, děti, mentálně hendikepovaní atd.) je možné vyšetření v celkové anestezii.
Primářka oddělení
MUDr. Romana Kaplanová
554 690 687 kaplanova.romana@szzkrnov.cz
Vrchní radiologický asistent
Bc. Michaela Čerová
554 690 688 cerova.michaela@szzkrnov.cz
Objednávky pacientů

důležité informace

Věnujte pozornost kontraindikacím k vyšetření a podmínkám přípravy!

(viz Více o oddělení)

Ordinační hodiny


denně 6:45 – 15:00

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Oddělení magnetické rezonance je nemladším oddělením Nemocnice Krnov. O pacienty pečuje tým složený z lékařky (atestace v oboru radiologie a zobrazovacích metod) a tří radiologických asistentů. Využívá také externí konzultanty z FN Ostrava a Nemocnice Karviná-Ráj.

 

Všeobecné informace k metodě a průběh vyšetření:

Magnetická rezonance je jedna z nejnovějších zobrazovacích metod, která využívá k zobrazení silné magnetické pole a princip elektromagnetické indukce. Dochází k velmi detailnímu a vysoce kontrastnímu zobrazení většiny částí lidského těla bez užití ionizačního záření či kontrastní látky.

Délka vyšetření záleží na jeho typu, pohybuje se však obvykle v rozmezí 20–45 minut. Na pacientovo tělo jsou položeny speciální cívky, které slouží k tomu, aby vznikl co nejpřesnější obraz. Samotné vyšetření je poměrně hlučné, pacient má proto po celou dobu sluchátka, s personálem oddělení komunikuje mikrofonem a během vyšetření je sledován kamerou. Pacient je vyšetřen při plném vědomí, v odůvodněných případech (klaustrofobie, děti do 6 let, mentálně hendikepovaní) je možné vyšetření v celkové anestezii. Děti nad 6 let jsou většinou schopny spolupráce a podstupují vyšetření bez anestezie. Po celou dobu vyšetření mohou být s dítětem jeho rodiče či zákonní zástupci.

 

Doporučujeme věnovat pozornost kontraindikacím k vyšetření a podmínkám přípravy!

 

Kontraindikace k vyšetření magnetickou rezonancí:

1. Absolutní

 • Kardiostimulátor – nové generace kardiostimulátorů vyšetření umožňují, ale pouze na specializovaných pracovištích za spolupráce kardiologů.
 • Kochleární implantáty
 • Elektromodulační přístroje
 • I. trimestr gravidity – vyšetření lze provést jen při ohrožení zdraví či života matky.
 • Staré kovové srdeční chlopně a aneurysmatické cévní svorky staré generace – V případě, že pacient má jakýkoli výše uvedený implantát, je nutné znát přesný rok implantace a zda je s MR kompatibilní, či nikoli. Zprávu musí poskytnout pracoviště, které implantát voperovalo.
 • Cizí kovová tělesa v oku

 

2. Relativní

 • Klaustrofobie – vyšetření lze provést v celkové anestezii.
 • Nedávno implantované endoprotézy, kovové dlahy, šrouby, cévní svorky aj. – do 3 měsíců od implantace, po této době obvykle granulační hojicí tkáň je natolik silná, že nehrozí nebezpečí dislokace.

 

Příprava k vyšetření:

Informace týkající se přípravy k vyšetření, jsou uvedeny v informovaném souhlase, který naleznete v Dokumentech ke stažení.  

 

a) Vyšetření bez speciální předchozí přípravy – obecná pravidla
Pacient nesmí mít v době vyšetření u sebe šperky, mobil či tablet. Měl by mít vhodný typ oblečení a spodního prádla (bez kovových prvků, a to včetně kostic v podprsence). Sejmutí fixních rovnátek není vyžadováno.


b) Vyšetření, u něhož je nutná předchozí příprava
Týká se např. vyšetření se zaměřením na prostatu, močový měchýř, tenké střevo, žlučové cesty, onemocnění dělohy či vaječníků, nebo endometriózu.
Základem přípravy je ranní toaleta střeva i za užití glycerinového čípku eventuálně projímadla den před vyšetřením. To je nutné k odstranění rušivého vlivu pohybu svěračů recta a mimovolní střevní peristaltiky.
U vyšetření s předpokladem podání kontrastní látky doporučujeme 2 hodiny před vyšetřením lačnit. (Pravidelně užívané léky je možné užívat, a to i před vyšetřením.)

c) Vyšetření v celkové anestezii
Příprava před vyšetřením v celkové anestezii vyžaduje především předoperační vyšetření u praktického lékaře pacienta, a to přibližně týden před plánovaným vyšetřením na magnetické rezonanci. V případě pacientů, kteří se neléčí s žádnou chorobou, stačí dostavit se na pracoviště MR v den plánovaného vyšetření s výsledky předoperačního vyšetření. V případě pacientů se zjištěnou chronickou chorobou (zejména cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, poruchy srdečního rytmu) doporučujeme konzultovat výsledky předoperačního vyšetření na ambulanci bolesti ARO oddělení Nemocnice Krnov.

d) Vyšetření kojících maminek
Pokud kojíte a jste odeslána na vyšetření magnetickou rezonancí, vždy se informujte při objednání, zda je pravděpodobné, že podstoupíte vyšetření s použitím kontrastní látky, či nikoli.
Před vyšetřením s využitím kontrastní látky doporučujeme předem odstříkat mateřské mléko, které vystačí miminku po dobu 24 hodin od vyšetření. (Tato doba je dostatečná k tomu, aby se kontrastní látka zcela vyloučila z těla a nekumulovala se v mateřském mléce.) Po celou dobu těchto 24 hodin je však nutné mateřské mléko průběžně odstříkávat, aby tak bylo odstraněno mléko obsahující kontrastní látku, která se do něj dostala z krve matky.

e) Vyšetření dětí
Vždy a rádi umožníme rodičům či zákonným zástupcům být během celého vyšetření ve vyšetřovací místnosti s dítětem a podpořit jej. Děti do 6 let věku podstupují vyšetření v celkové anestézii. Většina dětí od 6. roku je již schopna výborné spolupráce a vyšetření bez anestezie, i jim je však možné v případě potřeby anestezii aplikovat.

 

Vyšetření v celkové anestezii:

V odůvodněných případech lze provést za asistence specialistů z ARO oddělení vyšetření v celkové anestezii. Po provedeném vyšetření je pacient krátkodobě hospitalizován na lůžkovém oddělení Nemocnice Krnov (v případě dětí na pediatrickém oddělení, v případě dospělých na oddělení chirurgickém). Obvykle ještě v odpoledních hodinách téhož dne je pacient propuštěn domů.

Kontrastní látka:

Řada vyšetření se obejde bez nutnosti aplikace kontrastní látky. Ta je podávána jen v nutných případech k upřesnění diagnózy. Oddělení magnetické rezonance používá moderní a velmi bezpečnou kontrastní látku, která se během několika hodin zcela vyloučí z organismu močí.

Kontrastní látka se nepodává těhotným ženám a dětem do 1 roku věku (pouze v nezbytných případech).

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024