Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Lůžka sociální péče

Lůžka sociální péče

Základní informace

  • Nachází se v prostorách nemocnice Město Albrechtice.
  • Kapacita 25 uživatelů.
  • Nepřetržitý provoz.
  • Délka pobytu omezena na 6 měsíců.
  • Péče hrazena pojišťovnou, dotací MS kraje, příspěvkem na péči ÚP a uživatelem.
Vedoucí sociálních lůžek
Mgr. Daniela Houdková
554 690 560 houdkova.daniela@szzkrnov.cz
Sociální lůžka

Návštěvní hodiny

Návštěvní doba je omezena pouze časem nočního klidu (22:00 – 6:00) a mimořádnými zákazy návštěv vyhlášenými v případě nutnosti ředitelem nemocnice.

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Lůžka sociální péče se nachází ve Městě Albrechticích a poskytují dočasnou pobytovou sociální službu ve zdravotnickém zařízení. Jsou určena pro dospělé osoby, které již nevyžadují hospitalizaci v nemocnici, jsou propuštěny z některého oddělení krnovské nemocnice, ale vzhledem ke stavu soběstačnosti, popř. s ohledem na jejich sociální situaci, vyžadují podporu či péči jiné osoby. Předpokladem dále je, že tuto péči a podporu nelze zajistit jiným způsobem.

 

Indikace k přijetí na lůžku sociální péče:

Služba je poskytována na základě smluvního vztahu mezi SZZ Krnov a zájemcem o službu. Délka pobytu je omezena na 6 měsíců, v odůvodněných případech je možno poskytování pobytové sociální služby prodloužit.

Do zařízení mohou být přijati:

  • osoby s tělesným postiženým, pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s kombinovaným postižením
  • senioři

Služba není určena osobám, které vyžadují léčbu ve zdravotnickém zařízení, osobám s infekčním onemocněním (MRSA, tuberkulóza apod.), osobám trpícím duševní chorobou, jejichž chování narušuje kolektivní soužití.

O klienty se stará kvalifikovaný personál složený ze zdravotních sester a pracovníků přímé péče, který zajišťuje nepřetržitý provoz služby. Uživatelům je poskytována léčebně preventivní péče, včetně rehabilitace, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu a potřebám. Jednou týdně v místě ordinuje lékař.

 

Platby:

Lůžka sociální péče jsou registrovanou pobytovou sociální službou ve zdravotnictví. Vykázanou zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovny. Část nákladů na pobyt je hrazena z dotace Moravskoslezského kraje, na část nákladů za pobyt přispívá uživatel služby. Využít lze také příspěvek na péči ÚP.

 

Služby:

Klienti jsou ubytováni ve 2- až 4lůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny moderními polohovacími postelemi a signalizačním zařízením pro přivolání včasné pomoci. Dále jsou vybaveny nočním stolkem, šatní skříní, televizorem, stolem a židlemi. Vlastní výzdoba je možná. Na chodbách jsou umístěna společná sociální zařízení a koupelny. Pro společenská setkání je využívána jídelna. 

Celodenní stravování klientů zajišťuje stravovací provoz krnovské nemocnice, který dováží jídlo ve speciálních termoboxech. Kromě běžné stravy je možné připravit jídla pro specifické diety /diabetická, žlučníková a další/.

Součástí poskytovaných služeb je praní a žehlení prádla, individuálně je možné domluvit další placené služby (kadeřnictví, pedikúra atd.). Nákupy provádí po domluvě sociální pracovník.

 

Volnočasové aktivity:

Dle možností, schopností a zájmu uživatelů jsou nabízeny různorodé volnočasové činnosti, které jsou dobrovolné. Nejčastějšími aktivitami je hraní společenských her, malování, lepení, společné procházky, individuální i skupinové cvičení, canisterapie, oslavy církevních svátků a další. K dispozici jsou knihy, časopisy, denní tisk. Denní program klientů zpestřují také dobrovolníci, v rámci spolupráce s místní ZŠ a ZUŠ jsou připravována nepravidelná kulturní vystoupení.

 

Kontaktní adresa:

Lůžka sociální péče

Nemocniční 2 

793 95 Město Albrechtice

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024