Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

LDN Město Albrechtice

LDN Město Albrechtice

Základní informace

 • Nachází se v prostorách nemocnice Město Albrechtice.
 • V LDN pečujeme převážně o pacienty  po chirurgických a ortopedických operacích. 
 • 45 lůžek následné dlouhodobé péče.
 • Poskytuje dlouhodobou následnou péči pacientům po úrazu, nemoci nebo operaci.
 • Moderní komplexní centrum geriatrické a paliativní péče na nejvyšší úrovni.
 • Hojení chronických ran a defektů s využitím moderních metod a materiálů podporujících vlhké hojení.
 • Ambulance chronických ran se nachází  v přízemí budovy LDN.

   

Primář LDN Město Albrechtice
MUDr. Marek Šťastný
554 690 557 stastny.marek@szzkrnov.cz
ošetřující lékař
MUDr. Adriena Šolcová
Vrchní sestra
Bc. Olga Krušinová
Sociální pracovnice
Mgr. Daniela Houdková
554 690 560 houdkova.daniela@szzkrnov.cz
Sesterna

důležité informace

Telefonické informace o zdravotním stavu nemocného jsou podávány pouze ošetřujícím lékařem od 13:00 do 14:30 po ověření předem domluveného hesla.

Informace týkající se ošetřovatelské péče podává staniční sestra nebo sestra ve službě.

Návštěvní hodiny

pondělí – pátek

15:00 – 17:00

sobota, neděle a svátky

13:00 – 16:00

Vyžaduje-li to zdravotní stav klienta, je možná návštěva v kteroukoli denní či noční hodinu

(je nutno nahlásit sloužící sestře na oddělení).

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) ve Městě Albrechticích poskytuje následnou a dlouhodobou zdravotní péči pacientům, kteří jsou po nemoci, úrazu nebo operaci propuštěni z nemocnice, a jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení, poskytnutí léčebně rehabilitační péče a další dlouhodobou péči. Oddělení disponuje 45 lůžky, o pacienty se stará kolektiv kvalifikovaných zdravotníků, konziliární vyšetření jsou realizována v Krnově.

V LDN pečujeme převážně o pacienty:

 • po CMP (centrální mozkové příhodě) s paresami
 • s poúrazovým postižením mozku a míchy
 • s nervovým degenerativním onemocněním
 • se závažným a nezvratným postižením mozku (Alzheimerova choroba, demence, důsledek jiných, většinou interních nebo neurologických, chorob)
 • s interními chorobami a jejich komplikacemi (diabetes mellitus, ICHS, onemocnění ledvin apod.)

Telefonické informace o zdravotním stavu nemocného jsou podávány pouze ošetřujícím lékařem od 13:00 do 14:30 hodin po ověření předem domluveného hesla, které je uvedeno ve zdravotnické dokumentaci. Informace týkající se ošetřovatelské péče podává staniční sestra nebo sestra ve službě.

 

Indikace k přijetí na lůžko:

Odborné ošetřovatelství na tomto typu lůžkové zdravotní péče znamená zabezpečení všech ošetřovatelských výkonů na základě lékařské indikace, tj.:

 • péče o hygienu
 • péče o výživu
 • péče o vyměšování
 • vertikalizace
 • nácvik chůze
 • rehabilitace faktických poruch
 • antidekubitální režim
 • převazy operačních ran
 • ošetřování dekubitů a bércových vředů
 • ošetřování stomií, drénů a kanyl
 • podávání léku, včetně infuzí
 • odběry biologického materiálu
 • sledování základních životních funkcí

Sociální zajištění řeší sociální sestra, která úzce spolupracuje s rodinnými příslušníky, poskytuje poradenství v sociální oblasti a řeší aktuální problémy nemocných LDN.

Pacient může být na oddělení přijat:

 • z jiného oddělení lůžkové zdravotní péče s propouštěcí (překladovou) zprávou, jejíž součástí je zdůvodnění překladu (stávající rozsah a návrh další ošetřovatelské péče);
 • z vlastního sociálního prostředí s návrhem ošetřujícího lékaře. Součástí návrhu musí být zdůvodnění přijetí na ošetřovatelské lůžko. Pokud byl pacient ošetřován tzv. home-care či zdravotní sestrou ošetřujícího lékaře, je uveden stávající rozsah a návrh další ošetřovatelské péče.

 

Kontaktní adresa:

LDN Město Albrechtice

Nemocniční 4 

793 95 Město Albrechtice

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024