Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Interní oddělení

Interní oddělení

Základní informace

 • Nachází se v 1. patře budovy A.
 • Akreditované pracoviště.
 • Provádíme ambulantně i za hospitalizace implantace portů, CVK (centrálních venózních katetrů), PICC katetrů, dialyzačních katetrů.
 • Multioborové oddělení poskytující komplexní péči.
 • Různé stupně ventilační podpory (HFNOT, NIV, UPV).
 • Point of care ultrasonografie (POCUS) při příjmu pacienta na JIP.
 • Provozujeme ambulanci interní, gastroenterologickou i funkčního lékařství.
Primář oddělení
MUDr. Bronislav Čapek
554 690 390 capek.bronislav@szzkrnov.cz
Zástupce primáře
MUDr. Lumír Gřešek
Vrchní sestra
Bc. Vlasta Akulšinová
554 690 391 akulsinova.vlasta@szzkrnov.cz
Interní lůžkové oddělení - muži
Interní lůžkové oddělení - ženy
Interní ambulance
Gastroenterologická ambulance
Endoskopické pracoviště
Funkční vyšetřovna

Návštěvní hodiny

pondělí – pátek

15:00 – 16:30

víkendy a svátky

13:00 – 16:30

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Interní oddělení krnovské nemocnice je oddělením s neselektovaným příjmem nemocných. Zajišťuje léčebnou péči o interně nemocné a širokou diagnostickou činnost. Pečuje o pacienty s diagnózami, jež jsou součástí všech interních podoborů. To vše v klidném prostředí pod vedením zkušeného a spolupracujícího týmu lékařů a sester. Ve spolupráci s naším endokrinologickým a metabolickým centrem hospitalizujeme i pacienty s endokrinologickou problematikou. Jsme akreditované pracoviště.

 

Standardní lůžkové oddělení:

Oddělení se skládá ze dvou lůžkových částí s 61 lůžky, jednotku intenzivní péče s 6 lůžky a ambulantní trakt. Součástí všech pokojů je sociální zařízení, televizní přijímač i Wi-fi připojení, které není zpoplatněno. Televizi pacienti platí. Lůžkové oddělení je rozděleno na část pro ženy a část pro muže, v obou případech má pacient možnost volby nadstandardního pokoje.

 

Jednotka intenzivní péče:

JIP je vybavena šesti jednolůžkovými boxy s možností různého stupně ventilační podpory (HFNOT, NIV, UPV). Součástí vybavení je centrální monitorovací systém, který umožňuje nepřetržité sledování vitálních funkcí, včetně invazivní hemodynamické monitorace. Při příjmu pacientů na JIP je standardně prováděna point of care ultrasonografie (POCUS), díky které ve spolupráci s nemocničním komplementem probíhá komplexní vstupní diagnostika. Tým lékařů a sester pečuje o pacienty se život ohrožujícími stavy, kterými jsou např. srdeční nebo respirační selhání, arytmie, embolie, krvácení do zažívacího traktu. Dále pečuje o pacienty s metabolickým rozvratem, akutní intoxikací či septickým šokem. Spektrum léčebné péče je zaměřeno také na pacienty s orgánovým selháváním v nejtěžším stavu vyžadujícím umělou plicní ventilaci či akutní dialýzu. Provádí se zde akutní hemodialýza a zavádí se dlouhodobé žilní vstupy jako je CCIC, PICC a Midline. Zajišťují se dočasné dialyzační kanyly. 

 

Ambulantní trakt:

Poskytujeme široké spektrum specializované ambulantní péče o pacienty v následujících ambulancích:

Zaměřuje se na diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů se širokým spektrem onemocnění, především kardiovaskulárních. Mimo ambulantní péči poskytuje konziliární činnost ostatním oddělením nemocnice i praktickým a specializovaným lékařům ze spádové oblasti.

Ambulance poskytuje komplexní diagnostické, terapeutické a dispenzární služby pacientům trpícím onemocněním zažívacího traktu. Součástí péče je pohovor lékaře s pacientem, fyzikální vyšetření, zajištění krevních odběrů, endoskopická vyšetření (gastroskopie, kolonoskopie, rektoskopie), popř. ultrazvukové vyšetření. V indikovaných případech je možné využít vyšetření specializovaných pracovišť krnovské nemocnice. Gastroenterologické pracoviště disponuje dvěma endoskopickými sálky (gastroskopie a koloskopie), endoskopickou příslužbu pro naléhavé případy poskytuje 24 hodin denně. Od roku 2008 je součástí programu národního screeningu kolorektálního karcinomu (zhoubný nádor tlustého střeva).

 • Funkční vyšetřovna (echokardiografie, ergometrie, hodnocení záznamů z EKG a Holterových vyšetření)

Nabízí ambulantní monitorování krevního tlaku a srdečního rytmu. Dále také jícnovou echokardiografii (sonografické vyšetření srdečních oddílů cestou zavedené sondy do jícnu), používanou ke zlepšení diagnostiky postižení srdečních chlopní a posouzení krevních sraženin v jednotlivých srdečních oddílech u vybraných pacientů s cévní mozkovou příhodou.

Hospitalizace:

K plánovanému přijetí na interní oddělení se dostavte ve všední dny do 10:00 v interní příjmové ambulanci.  

co s sebou k hospitalizaci

 • občanský průkaz
 • kartička pojišťovny
 • předoperační vyšetření
 • pravidelně užívané léky
 • osobní a toaletní potřeby
 • ručník
 • pyžamo
 • župan
 • přezůvky

S sebou nenoste šperky, cenné věci a větší obnos peněz! Děkujeme za pochopení.

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024