Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

DIOP – Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

DIOP – Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

Základní informace

 • Nachází se ve 3. patře budovy A.
 • Intenzivní ošetřovatelská péče v délce 190 dní.
 • Slouží pro přechod pacientů z intenzivní péče do standardní následné lůžkové péče nebo domácího prostředí.
 • Oddělení disponuje senzorem snímání očních pohybů pro umožnění komunikace pacientů s okolím.
 • Ošetřovatelskou jednotku DIOP jsme zprovoznili jako první v MS kraji.
 • V prosinci 2012 byl oddělení DIOP udělen certifikát Pracoviště s Bazální stimulací.
Vrchní sestra
Olga Kurečková
554 690 345 kureckova.olga@szzkrnov.cz
Centrála

Návštěvní hodiny

denně od 14:00 do 17:00

Více o oddělení

Charakteristika oddělení DIOP:

Ošetřovatelská jednotka DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) zahájila provoz 1. 5. 2009 jako první svého druhu v Moravskoslezském kraji. Tým sester pod vedením lékaře ARO poskytuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči současně až 8 pacientům s poruchou základních životních funkcí, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje. Pracoviště slouží pro přechod pacientů z intenzivní péče (ARO, JIP, DIP) do standardní následné lůžkové péče nebo do domácího prostředí. Zajišťuje také dlouhodobou péči o apaliky, jestliže jejich klinický stav vyžaduje indikaci výše popsané péče. Není určeno pro pacienty, u kterých při hospitalizaci v následné lůžkové péči došlo ke zhoršení zdravotního stavu.

Délka pobytu je omezena na 190 dní.

Vstupní kritéria k přijetí na DIOP:

 • zajištění dýchacích cest – tracheostomická kanyla
 • schopnost zvládat spontánní ventilaci (nesmí být nutnost UPV ani intermitentní)
 • podávání enterální výživy – NGS, PEG, popř. příjem per os
 • stabilní vitální funkce – oběhové, renální, metabolické

Princip poskytované léčby

 • dostupnost komplementárních a konziliárních služeb
 • intenzivní péče o dýchací cesty – odsávání z TSK, nebulizace, laváž DC
 • péče o výživu – sondová výživa, přechod na příjem per os
 • intenzivní rehabilitace ve spolupráci s proškolenými fyzioterapeuty, je možná ukázka cvičení pro rodiny pacientů
 • aplikace prvků konceptu bazální stimulace
 • logopedické vedení
 • spolupráce se sociálním pracovníkem SZZ Krnov
 • duchovní služba na požádání
 • komplexní intenzivní ošetřovatelská péče u pacienta s poruchou vědomí

 

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024