Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Centrální operační sály a Centrální sterilizace

Centrální operační sály a Centrální sterilizace

Základní informace

  • Nachází se v hlavní budově (A).
  • Samostatné oddělení s nepřetržitým provozem.
  • Komplex 4 moderně vybavených sálů.
  • Spektrum výkonů: chirurgie, ortopedie, neurochirurgie a urologie.
  • Moderní přístrojové vybavení.
  • Zkušený a profesionální tým instrumentářek a dalšího zdravotnického personálu.
  • Certifikovaný provoz Centrální sterilizace.
Vedoucí lékař
MUDr. Miroslav Halíř
Vrchní sestra
Bc. Jitka Labašová
554 690 287 labasova.jitka@szzkrnov.cz
Úseková sestra Centrální sterilizace
Markéta Hradečná

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Centrální operační sály jsou samostatným servisním oddělením s nepřetržitým provozem. Nachází
se v těsné blízkosti chirurgického oddělení a chirurgické JIP. Splňují nejpřísnější kritéria, která jsou v dnešní době na operační sály kladena. Oddělení je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou a vybavením, např. moderními operačními instrumentárii, harmonickými skalpely, laparoskopickými věžemi, operačním mikroskopem, OrthoPilotem, vše splňuje přísná kritéria norem EU. Na centrálních operačních sálech se provádějí operace chirurgické, ortopedické, neurochirurgické, bariatrické, cévní a urologické. Pro potřeby těchto oborů je k dispozici zkušený, sehraný a profesionální tým perioperačních a anesteziologických sester a dalšího personálu.

 

Spektrum péče:

Operační sály

Oddělení tvoří čtyři moderní operační sály – superaseptický, septický a dva laparoskopické. Poskytují služby především lékařům operačních oborů krnovské nemocnice – chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, urologie a popř. gynekologie, ale v případě potřeby také privátním lékařům.

  • Operační sál č. 1

Samostatná uzavřená jednotka používaná zejména pro ortopedické operace na velkých kloubech
traumatologické a cévní výkony. Sál je vybaven radiologickým C-ramenem, navigačním přístrojem pro náhrady kolenní kloubů, extenčním stolem a vybavením pro artroskopie kloubů.

  • Operační sály č. 2 a 3

Slouží pro operativu chirurgického a ortopedického oddělení. Tým lékařů a sester zde provádí operace neurochirurgické, traumatologické, bariatrické, laparoskopické, i standardní operace břicha a úrazů. Sály jsou vybaveny laparoskopickými věžemi, operačním mikroskopem, harmonickými skalpely a detekčním přístrojem používaným k operacím prsu, operační robot držící optiku u laparoskopických operací. 

  • Operační sál č. 4

Čtvrtý operační sál je využíván pro urologickou operativu. Jsou zde prováděny výkony endoskopické i operační. Na sále je laparoskopická věž a přístroje používané k endoskopické operativě (např. operační laser).

 

Centrální sterilizace

Centrální sterilizace se nachází v 1. patře hlavní budovy. Vzhledem ke své poloze má dobrou dostupnost pro všechna oddělení nemocnice. Zajišťuje sterilizaci širokého spektra zdravotnického i nezdravotnického materiálu pracovištím krnovské nemocnice a externím žadatelům.

Je členěna podle procesů: část mycí, setovací, sterilní a výdej. Oddělení je vybaveno moderními parními sterilizátory, mycími automaty, ultrazvukovou čističkou. Pro potřeby nízkoteplotní sterilizace má k dispozici nejmodernější formaldehydový sterilizátor. Provoz centrální sterilizace splňuje přísné hygienické normy, od roku 2017 je provoz certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001: 2015. Veškerý sterilizační postup je kontrolován, počítačově řízen, včetně označení materiálu z důvodu nezaměnitelnosti.

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024