Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Centrální a urgentní příjem

Centrální a urgentní příjem

Základní informace

 • Nachází se v přízemí hlavní budovy (A) – vchod od vrátnice.
 • Multioborové pracoviště zajišťující nepřetržitou akutní specializovanou péči.
 • Propojení na dispečink IZS.
 • Kartotéka pro ortopedickou a chirurgickou ambulanci.
 • Plánovaný příjem pro hospitalizaci na lůžkových odděleních krnovské nemocnice.
Vrchní sestra
Jana Strnisková
554 690 697 strniskova.jana@szzkrnov.cz
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
Urgentní příjem
Kartotéka
Plánovaný příjem
Ortopedická ambulance
Chirurgická ambulance
Dermatovenerologická (kožní) ambulance
Proktologická poradna a poradna po operacích trávicího traktu
Stomická poradna
Cévní poradna
Traumatologická poradna + Poradna pro pacienty před bariatrickou operací žaludku
Poradna plastické chirurgie
Mamologická poradna

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Centrální a urgentní příjem zahrnuje tato pracoviště:

 • Urgentní příjem
 • Kartotéka
 • Plánovaný příjem
 • Ortopedická ambulance
 • Chirurgická ambulance
 • Kožní ambulance
 • Poradny při chirurgické ambulanci
 • Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

 

Urgentní příjem:

Multioborové pracoviště zajišťující nepřetržitou akutní specializovanou péči. Slouží především pro příjem pacientů přivezených s akutním život ohrožujícím onemocněním. Tým anesteziologů, chirurgů, internistů a neurologů zajistí životní funkce pacienta a po jeho stabilizaci určí převoz na příslušné lůžkové oddělení nemocnice. Součástí urgentního příjmu je propojení na dispečink integrovaného záchranného systému. Prostory urgentního příjmu umožňují také poskytnout zázemí v případě hromadných neštěstí a mimořádných situací.

Kartotéka:

Je určena pacientům, kteří potřebují ošetření na ortopedické či chirurgické ambulanci, nebo přicházejí do odborných poraden při chirurgické ambulanci.

NEHLÁSÍ SE ZDE PACIENTI, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ K HOSPITALIZACI NEBO K OŠETŘENÍ V JINÝCH AMBULANCÍCH!

Plánovaný příjem:

Slouží pacientům předem objednaným k hospitalizaci. Pacienti zde vyřídí potřebné administrativní úkony a jsou následně odkázáni na příslušné lůžkové oddělení nemocnice.

Ortopedická ambulance:

Zajišťuje standardní ortopedické vyšetření, ale také traumatologickou poradnu a následnou konzervativní či operační léčbu. Před ošetřením jsou pacienti povinni se zaregistrovat v kartotéce – telefonicky, nebo osobně. Doba objednání je orientační, přednostně se ošetřují úrazy.

Chirurgická ambulance + poradny:

Pacientům jsou k dispozici dvě pracoviště s nepřetržitým provozem a stálou službou atestovaného chirurga. Součástí pracoviště je sádrovna, operační sálky k ambulantním výkonům a další.

Poradny při chirurgické ambulanci:

Odborné poradny jsou umístěny v samostatných prostorech v přízemí hlavní budovy nemocnice
a disponují vlastní čekárnou. Pacienti se vždy musí registrovat v kartotéce centrálního a urgentního příjmu! Do poraden je nutné objednat se předem na telefonu 554 690 290 – výjimku tvoří poradny stomická, traumatologická a poradna plastické chirurgie.

 

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Pacient při příchodu ZVONÍ na zvonek označený LPS. Sestrou je pak naveden do kartotéky, kde provede registraci. Poté je odeslán na příslušnou ambulanci či ošetření a v případě nutnosti je odeslán na jiné odborné pracoviště.

 

Ordinační hodiny:

Pondělí-pátek: 17:00 – 21:00

Sobota, neděle, svátky: 8:00 – 20:00

 

V době od 20:00 do 7:00 je lékařská služba první pomoci pro dospělé zajišťována zdravotním týmem centrálního a urgentního příjmu. Pacient po příchodu ZVONÍ na zvonek CHIRURGIE.

 

Kontakty:

 

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

554 690 213

Chirurgická ambulance

554 690 291

 

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024