Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Apalická jednotka

Apalická jednotka

Základní informace

  • Nachází se v nemocnici Město Albrechtice, je součástí OOP (Oddělení ošetřovatelské péče).
  • Dlouhodobá ošetřovatelská péče o pacienty s poruchou vědomí (tzv. apalický syndrom).
  • Samostatná jednotka, 3 pokoje, celkem 8 lůžek.
  • Pacienti jsou přijímáni převážně z DIOP Krnov, ale i z jiných zdravotnických zařízení.
  • Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou.
Úseková sestra
Hana Břicháčková
554 690 505 703 450 256 brichackova.hana@szzkrnov.cz

Návštěvní hodiny

Pacienta na apalické jednotce je po předchozí domluvě možné navštívit kdykoli. 

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Novou apalickou jednotku vybudovalo SZZ Krnov v roce 2020 za finančního přispění Moravskoslezského kraje. 8lůžková stanice vznikla v nemocnici ve Městě Albrechticích jako součást OOP (Oddělení ošetřovatelské péče). 

Celá jednotka je vybavena moderními přístroji (defibrilátor, odsávačky, plicní ventilátory, sprchovací lehátko, certifikovaná lůžková váha, myčka podložních mís a další). Polohovatelná lůžka apalické jednotky jsou opatřena antidekubitními matracemi. Nejpodstatnější roli ale hraje erudovaný zdravotnický personál.

Tzv. apalický syndrom vzniká obvykle jako důsledek těžkého poškození mozku, ať už vinou nedostatku kyslíku, nebo poškozením spojů mozkové kůry. Pacient v tomto stavu zůstává v bezvědomí, bez schopnosti pohybu i reakce na vnější podněty. Ošetřovatelská péče na apalické jednotce je srovnatelně intenzivní jako na oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče). 

Cílem ošetřovatelské péče je uspokojit základní potřeby pacienta: výživa, hygiena, vyprazdňování,
sledovat vitální funkce, podávat léky, předcházet dekubitům, s pacientem komunikovat a stimulovat jej (hudba, mluvené slovo, bazální stimulace a další). Důležitou rolí v péči o pacienta je i zapojení rodiny.


Fyzioterapeutická péče je poskytovaná fyzioterapeutkou. Kromě pravidelného polohování v rámci ošetřovatelské péče provádí: masáže, pasivní pohyby, mobilizační techniky a techniky měkkých tkání, protahování kontraktur, míčkování.

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024