Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Klinická onkologie

Od 27. 5. do 31. 5. 2024 provoz ambulance omezen z důvodů čerpání řádné dovolené lékaře

Základní informace

 • Ambulance se nachází v 1. patře budovy lékárny.
 • Komplexní diagnostika a léčba širokého spektra onkologických onemocnění.
 • Aplikace chemoterapie, hormonální léčby a podpůrné léčby.
 • Zajišťujeme dispenzární kontroly.
 • Spolupráce s okolními Komplexními onkologickými centy (FNO, FNOL, KOC Nový Jičín).
 • Držitel statutu Regionální onkologické centrum.
Vedoucí lékařka
MUDr. Zdeňka Janalíková
554 690 397 janalikova.zdenka@szzkrnov.cz
Vrchní sestra
Monika Zouharová
554 690 101 zouharova.monika@szzkrnov.cz
Infuze
Helena Nováková, Kristýna Pitáková
Onkologický registr

Ordinační hodiny

Pondělí

7:00 – 14:30

Úterý

7:00 – 14:30

Středa

7:00 – 14:30

Čtvrtek

7:00 – 14:30

Pátek

7:00 – 14:30

Více o ambulanci

Charakteristika ambulance:

V onkologické ambulanci se zabýváme léčbou širokého spektra onkologických onemocnění. Léčba probíhá ambulantně, zahrnuje aplikaci chemoterapie, hormonální léčbu a podpůrnou léčbu, následně zajišťujeme dispenzární kontroly.

Ve spolupráci s ostatními ambulancemi SZZ Krnov se snažíme zajistit komplexní péči pro naše pacienty – například zajištění speciálních dlouhodobých žilních vstupů pro zlepšení komfortu při intravenosní aplikaci chemoterapie, nebo zajištění nutriční podpory.

Spolupracujeme s okolními Komplexními onkologickými centry (Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Olomouc, KOC Nový Jičín,…) při zajišťování specializované onkologické péče, jako jsou složité chirurgické výkony, cílená („biologická“) léčba vč. imunoterapie, nebo radioterapie.

Snažíme se pacientům a jejich rodinným příslušníkům vycházet maximálně vstříc v jejich individuálních potřebách při náročné onkologické léčbě. Vytváříme zde příjemné a přátelské prostředí – proto (navzdory předsudkům, které vůči onkologii přetrvávají) k nám pacienti rádi chodí.

Jsme držiteli statutu Regionální onkologické centrum a jsme začleněni do sítě onkologických pracovišť spolupracujících s Komplexními onkologickými centry stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Ambulance je členěna do 3 částí:

 • Aplikační – Dvě místnosti aplikační části poskytují 7 polohovacích křesel a dvě lůžka
 • onkologické ambulanci je podávána cytostatická léčba, léčba hormonální, imunoterapie
  a podpůrná roborativní léčba u disseminovaných nádorových onemocnění. Tato cytostatická léčba je podávána u nejčastějších nádorových onemocnění v naší populaci, tj. nádory prsu, zažívacího a močového traktu či nádorová onemocnění plic. Léčení probíhá ambulantně.
 • Pracoviště Národního onkologického registru sbírá a zpracovává data a podklady pro hlášení o nádorové nemoci, kompletizuje je a odesílá do sídla centra.
Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024