Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Sdružené zdravotnické zařízení obhájilo akreditaci

Sdružené zdravotnické zařízení obhájilo akreditaci

Ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov ve středu 20. března 2024 proběhl hloubkový externí audit. Už po sedmé se tímto způsobem podařilo obhájit certifikát, který garantuje kvalitu a bezpečí poskytované péče.

SZZ Krnov se před dvaceti lety rozhodlo vydat cestou periodického hodnocení kvality a bezpečí svých zdravotních služeb. V roce 2007 na základě hloubkového auditu poprvé získalo certifikát o akreditaci. Auditoři se do nemocnice vrací pravidelně co tři roky, kdy končí platnost předchozí akreditace.

Prošli celou nemocnici

Hodnotitelský tým České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví 20. března v rámci auditu hovořil s vedením nemocnice, s radou kvality, se zaměstnanci i s pacienty. V běžném provozu navštívil oddělení chirurgie, neurologie, urologie, dětské, interní, gynekologicko-porodnické, ARO i DIOP. Ve Městě Albrechticích hodnotil léčebnu dlouhodobě nemocných i oddělení ošetřovatelské péče. Provedl revizi zdravotnické dokumentace i kontrolu vnitřních předpisů, údržby zdravotnické techniky, stavu budov i proškolení personálu. 

Rada kvality

Manažerka kvality SZZ Krnov Šárka Tavandzi vysvětluje, jak akreditační proces probíhá. „Akreditační tým má své standardy hodnocení a ty se nám opět podařilo naplnit. Naším úkolem je nastavit procesy v nemocnici tak, aby splňovaly aktuální legislativu. O to se v nemocnici stará rada kvality. Protože legislativa se časem mění, také tyto procesy se vyvíjí a průběžně aktualizují. To je důvod, proč platnost certifikátu je potřeba obhájit každé tři roky. Hodnotitelé sledují, zda se tyto procesy v praxi dodržují tak, jak to máme nastavené,“ uvedla manažerka kvality Šárka Tavandzi.

Bezpečí a kvalita

Získání akreditace je pro veřejnost potvrzením, že je Sdružené zdravotnické zařízení Krnov nemocnicí, která poskytuje svým pacientům kvalitní a bezpečnou péči. Ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA má z obhajoby akreditace radost. „Mít správně nastavené procesy v péči o pacienty je nesmírně důležité. Rada kvality odvádí dlouhé roky dobrou práci, přesto na řadě pracovišť panuje před akreditačním šetřením napětí. Komise nemá důvod být nekritická a tu a tam poukáže na nedostatek, který se následně snažíme co nejdříve odstranit. V případě velkých nedostatků certifikát nemocnici udělen není. Nám se to nikdy nestalo a jsem rád, že jsme nadále plně akreditovanou nemocnicí. Děkuji členům rady kvality, vedoucím pracovníkům a všem zdravotníkům za jejich práci,“ sdělil ředitel Ladislav Václavec.

Všechny aktuality