Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Nemocniční lékárny oslaví svůj svátek

Nemocniční lékárny oslaví svůj svátek

Lékárna v krnovské nemocnici se letos připojí k  oslavám  Dne nemocničních lékáren. První světový den nemocniční farmacie připadá na středu 27. března 2024. Vyhlásila ho Evropská asociace nemocničních farmaceutů, aby formou osvěty upozornila veřejnost na mimořádný význam nemocničních lékáren.

Nemocniční lékárna SZZ Krnov dnes sídlí ve dvou budovách. Ústavní část má sídlo v areálu nemocnice a veřejná část od roku 2019 využívá nový moderní objekt, který byl vybudován hned u hlavního vstupu. Světový den nemocniční farmacie je příležitost k ohlédnutí do historie lékárny, a představení její práce v současnosti.

Nemocnice provozuje lékárnu už 30 let

Ústavní lékárna SZZ Krnov začínala s pěti zaměstnanci. Dnes jich má téměř tři desítky.  Byla zprovozněna před třiceti lety v září 1994, aby zajišťovala výdej léků na žádanky pro lůžkovou část zdravotnického zařízení, Léčebnu TRN Žáry a LDN Žáry, plicní léčebnu Ježník a pro nemocnici Město Albrechtice.

S postupem let se lékárna dál rozvíjela. V roce 2008 zprovoznila specializované pracoviště pro přípravu sterilních roztoků cytostatik.  V roce 2003 se Ústavní lékárna rozšířila o lékárnu pro veřejnost, která vznikla v zrekonstruované budově u hlavní brány nemocnice. Zejména otevření výdeje zdravotnických potřeb přineslo požadavky na větší prostory.

Nové zázemí přineslo rozvoj a lepší služby

Problém s nedostatkem místa se podařilo vyřešit v listopadu 2019, když se výdej pro veřejnost nemocniční lékárny SZZ Krnov přestěhoval do nové budovy u vjezdu do nemocnice.

Kromě výdeje na recepty i poukazy a volného prodeje umožnily větší prostory lékárny vytvořit klidné prostředí pro konzultace. Také při výběru zdravotnických pomůcek je zde dostatečné zázemí s možností zkoušení v diskrétní kabince.

Léčiva nejen vydává, ale také připravuje

Veřejnost vnímá nemocniční lékárnu především jako tuto výdejní část. Mohlo by se zdát, že výdej a prodej je jedinou činností, kterou personál nemocniční lékárny zajišťuje. Právě První světový den nemocniční farmacie má veřejnost upozornit, že poslání nemocničních lékáren představuje mnohem širší záběr.

Ústavní lékárna zásobuje léky všechna oddělení krnovské nemocnice. Připravuje cytostatika, která dodává také nemocnici Šumperk. Zajišťuje zdravotnické pomůcky na žádanky mimonemocničních zdravotnických zařízení a ambulancí.

Vedoucí lékárny PharmDr. Kateřina Vašířová upozorňuje, že se zde pro ambulantní pacienty i pro zdravotnická zařízení také připravují  léčivé přípravky podle individuálních požadavků. „Jedná se o všechny lékové formy - roztoky, suspenze, masti, krémy, gely, tobolky, čípky, vaginální globule, přípravky z léčebného konopí  i oční kapky. V poslední době zajišťujeme přípravu léčiv při výpadcích na trhu zejména u lokálních forem léčiv.  Pro onkologickou ambulanci lékárna připravuje sterilní roztoky cytostatik.  Pro nemocnici zajišťují farmaceuti auditní činnost ohledně správného zacházení s léčivy na odděleních,“ uvedla Kateřina Vašířová.

Klinická farmaceutka pomáhá lékařům

Posláním oboru klinické farmacie je to, aby léčba léky byla co nejúčinnější a zároveň aby pacienta co nejméně zatěžovala. Kliničtí farmaceuti v nemocnici kontrolují medikace pacientů a navrhují změny směrem k racionální léčbě. „Jsme rádi, že jsme v našem kolektivu přivítali v loňském roce klinickou farmaceutku. Předpokládáme, že se tento obor v našem zdravotnickém zařízení bude nadále rozvíjet.  Kliničtí farmaceuti například pomáhají lékařům stanovit optimální léčbu některými antibiotiky, která by při méně přesném dávkování byla buď méně účinná, nebo naopak by měla větší nežádoucí účinky. Spolu s ostatními odborníky navrhují preventivní opatření proti antibiotické rezistenci,“ uzavřela Kateřina Vašířová s tím, že Ústavní lékárna SZZ Krnov se také zapojuje do klinického hodnocení nových léčiv.

První světový den nemocniční farmacie představuje tyto lékárny jako prvek nezbytný pro fungování celých zdravotnických systémů. Popřejme 27. března nemocničním farmaceutům k jejich svátku ať se jim jejich práce daří, a ať je naplňuje.

Otevírací doba nemocniční lékárny pro veřejnost:

Po – Pá  7 -18 hod.

So         8 – 12 hod.

Kontakty :

Výdej receptů 554 690 486

Volný prodej 554 690 487

Zdravotnické prostředky 554 690 485

E-mail lekarna@szzkrnov.cz

Facebook NemocnicniLekarnaKrnov

 

Všechny aktuality