Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Moderní přístroj usnadní operace v krnovské nemocnici

Moderní přístroj usnadní operace v krnovské nemocnici

Nový elektrochirurgický generátor Thunderbeat USG 410 včetně aktivního odtahu kouře (OR-VAC) získali urologové krnovské nemocnice. Pořízení nového přístroje stálo 600 000 Kč. Část nákladů zaplatilo SZZ Krnov z vlastního rozpočtu, část nemocnice uhradila díky dotaci Nadačního fondu Muži proti rakovině.

Od Nadačního fondu Muži proti rakovině jsme letos získali opravdu štědrý dar, a to ve výši 200 000 korun. Generátor Thunderbeat patří k nejmodernějším přístrojům nové generace. Vyniká mnohem přesnějšími a jemnějšími řezy, čímž výrazně eliminuje riziko poškození okolní tkáně při operacích. Díky generování dvou typů energie je také mnohem šetrnější při zastavení krvácení a uzavření rány. Operatérům tak usnadní práci, pro pacienty je dobrou zprávou, že využití generátoru snižuje riziko komplikací i dobu rekonvalescence. Využijeme ho jak u laparoskopických, tak i otevřených typů operací. Například při částečném nebo úplném odstranění ledviny z důvodu nádorového onemocnění či těžkých úrazech ledvin, nebo při operaci prostaty na podkladě onkologické indikace,“ uvedl primář urologického oddělení SZZ Krnov MUDr. Jan Pulcer, MBA.

Ochrana zdraví i lepší viditelnost při operacích

K samotnému generátoru dokoupili krnovští urologové také přístroj k aktivnímu odsávání kouře a mlhy (OR-VAC). Ten efektivním odsáváním biologického a vysoce toxického kouře vznikajícího při některých operačních výkonech chrání zdraví lékařů i sester na operačních sálech. „Je vybaven čtyřstupňovou filtrací ULPA zachycující částice a mikroorganismy od 0,1 do 0,2 mikronů při účinnosti 99,99 %. Kromě toho účinně odstraňuje kouř, čímž zpřehledňuje operační pole. Využití najde u celé řady operací,“ doplnil MUDr. Jan Pulcer, MBA.

Mezioborový přínos

Nový generátor nebude sloužit jen urologii, ale i dalším oddělením krnovské nemocnice. „Přístroj disponuje řadou komponentů, které využijeme také při chirurgických operacích. Týká se to zejména laparoskopických operací, jako je například odstranění žlučníku nebo nádorů trávicího traktu,“ řekl MUDr. Bronislav Sedláček, primář chirurgického oddělení SZZ Krnov.

Kvalitní péče

Modernizace přístrojů a zavádění nových postupů umožňuje rozvoj krnovské urologie. „Děkuji Nadačnímu fondu Muži proti rakovině, že i v letošním roce darem podpořil naši urologii. Kvalitní vybavení jednotlivých pracovišť nemocnice je naší dlouhodobou prioritou, proto jsme pořízení nového generátoru dofinancovali z vlastních zdrojů. Jeho přínos pro operované pacienty bude významný," uzavřel ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Všechny aktuality