Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Krnovská nemocnice otevírá špičkové operační sály

Krnovská nemocnice otevírá špičkové operační sály

Jedny z nejmodernějších operačních sálů v republice mají k dispozici operatéři krnovské nemocnice. Kompletní přestavba prostor vyšla na 60,6 milionu korun s DPH. Nemocnici se podařilo na realizaci projektu získat 42 milionů korun ze strukturálních fondů Evropské unie „IROP“ 98. výzvy prioritní osa 6: REACT-EU v rámci projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace“. Zbylou část uhradí ze svého rozpočtu. Nemocnice navíc získala z REACTU 12 milionů korun na pořízení nových laparoskopických věží.

Náročné období

Přestavba sálů odstartovala na začátku letošního roku. Nemocnice musela připravit náhradní operační prostory a vše potřebné přestěhovat. „Děkuji všem členům našich operačních týmů, že zvládli v diskomfortních a výrazně menších prostorách realizovat veškerou akutní operativu a nemalou část operativy plánované. Věřím, že jedny z nejmodernějších operačních sálů v republice budou pro všechny určitou satisfakcí," sdělil ředitel SZZ Krnov MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Od podlah až po stropy

Přestavba se původně měla týkat vybudování nových příček, nových rozvodů elektřiny a nové vzduchotechniky. Ale při bourání se zjistilo, že v havarijním stavu jsou podlahy, na kterých se drolil původní beton, a stropy musely být doplněny o překlady, aby odpovídaly dnešním normám. Nemocnice se v průběhu stavby rozhodla navíc vyměnit rozvody medicinálních plynů. „Rozvody medicinálních plynů byly v horším technickém stavu, než se předpokládalo. Proto jsme se rozhodli pro jejich výměnu, ať se do sálů nemusí dalších dvacet až třicet let stavebně zasahovat," uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec a pokračoval: „Jako chirurg s třicetiletou praxí vím, že je na sálech nejdůležitější kvalitní vzduchotechnika, která výrazně snižuje riziko vzniku pooperačních infekcí. Novinkou je pak videomanagement, který je trendem na západních klinikách. V praxi například umožňuje živě přenášet průběh operace na jakoukoliv obrazovku připojenou k internetu. Lékař může konzultovat postup s kolegou, případně specialistou z jiného oboru. Průběh operace se také nahrává a může sloužit k výuce mladých lékařů."

Chytré sály

Součástí videomanagementu je chytré ovládání jednotlivých operačních sálů, systém operačních monitorů, řízení světel, klimatizace či žaluzií. „Bez videomanagementu na operačních sálech se v budoucnu neobejde žádná nemocnice. Systém dokáže pomocí moderních technologií vytvářet efektivní a ergonomické pracovní prostředí, čímž zajišťuje a zlepšuje pracovní tok pro uživatele /operační tým/ i pacienta v rámci operačního sálu a jeho okolí. Vybavení slouží k ukládání obrázků nebo videí z operací, přímou archivaci do nemocničních systémů PACS a k výukovým účelům prostřednictvím integrované videokonference. Krnovská nemocnice patří mezi několik málo pracovišť v Česku, které tento systém budou využívat. Grafické ovládání je v českém jazyce a je velmi intuitivní. Zaškolení týmů potrvá jen několik dní, ale budeme nemocnici k dispozici i nadále pro případ potřeby," ujistil Ing. Jiří Vykydal ze společnosti MGVIVA a. s., která zakázku z velké části realizovala.  

Otevření a prohlídka

Slavnostní otevření operačních sálů si 10. května nenechali ujít zástupci Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem nemocnice, zástupci zdravotních pojišťoven, ředitelé okolních nemocnic, bývalí ředitelé nemocnice a představitelé přilehlých měst. „V krnovské nemocnici, která je spádová pro celý region, ročně realizují několik tisíc akutních i plánovaných operací. Věřím, že v takto krásných, moderních prostorách se bude lékařům i sestrám dobře pracovat. Vynikající zprávou je, že nemocnice na přestavbu a vybavení sálů získala desítky milionů korun z dotačních prostředků EU," řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví MUDr. Martin Gebauer, MHA.

V průběhu dne na sály mohli nahlédnout zaměstnanci nemocnice a odpoledne pak privátní lékaři z regionu. Z venku by jen málokdo odhadl, že se v krásně opravené, historické budově krnovské nemocnice nachází tolik špičkově vybavených a supermoderních pracovišť. Jako lékař, který zde začínal, smekám před panem ředitelem a jeho týmem pomyslný klobouk. No a kolegům přeji co nejvíce úspěšně zvládnutých operací," podotkl praktický lékař z Krnova MUDr. Tomáš Andrš.

Provoz za pár týdnů

Z důvodu bezpečnosti pacientů budou na sálech hygienou provedeny kontrolní stěry. Stejně tak musí proběhnout validace vzduchotechniky. Operovat by se mohlo začít koncem května.

 

Pozn.: Krnovská nemocnice má k dispozici pátý operační sál, který využívají pouze gynekologové. Ten se nachází v pavilonu gynekologicko-porodnického oddělení a rekonstrukcí prošel před několika lety.

Všechny aktuality
Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024