Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Krnovská nemocnice bude mít novou náměstkyni pro ošetřovatelskou péči

Krnovská nemocnice bude mít novou náměstkyni pro ošetřovatelskou péči

Ve vedení krnovské nemocnice dojde na konci roku 2023 k významné personální změně. Funkci náměstkyně pro ošetřovatelskou péči po osmnácti letech opouští Šárka Tavandzi. V managementu nemocnice ji nahradí Bc. Jana Vítů.

Ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov jsem před řadou let zavedl nepsané pravidlo, že každý vedoucí pracovník dá svoji funkci k dispozici při dosažení důchodového věku. Člověk nesleduje čas a najednou zjistí, že se toto pravidlo týká osoby, které si nesmírně lidsky i profesně váží. V tomto případě mám na mysli Šárku Tavandzi, která byla ve vedení nemocnice bezmála dvacet let a celý svůj profesní život spojila s naší nemocnicí,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA a pokračoval: „Šárka měla lví podíl na tom, že se nemocnici opakovaně podařilo získat akreditaci. Manažersky se uměla postavit i k nejtěžším výzvám, jako byla pandemie Covid-19. Moc rád jsem s ní spolupracoval a chci ji jménem všech členů vedení nemocnice za její příkladnou práci poděkovat.“

Nová náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Jana Vítů krnovskou nemocnici dobře zná. Začínala v ní pracovat jako sestra u lůžka. V posledních letech byla v nemocnici manažerkou kvality a měla na starosti oddělení zdravotních pojišťoven. „I když jsme vyhlásili otevřené výběrové řízení, jsem rád, že se podařilo vybrat novou náměstkyni z našich řad. Jana Vítů je nesmírně schopný a pracovitý člověk. Ve funkci ji nebudou čekat lehké časy, jelikož se do důchodu chystá odejít mnoho skvělých, zkušených sester a zdravotníci se hledají stále obtížněji. Právě personální zajištění jednotlivých pracovišť bude pro ni a personálního náměstka hlavním úkolem příštích let. V náročné funkci jí přeji mnoho úspěchů,“ dodal ředitel Václavec.

Nové vrchní sestry

Dosažení hranice důchodového věku má na svědomí také další významné personální změny v nemocnici. Pozici vrchní sestry na chirurgii opouští Irena Heinrichová, kterou ve funkci nahradí Vítězslav Zubrvalčík. „Irena je mimořádný zdravotník. Do historie chirurgického oddělení se zapsala zlatým písmem. Vychovala desítky skvělých sester a oddělení předává ve velmi dobrém stavu. Moc jí děkuji za celoživotní přínos pro chirurgii. Věřím, že nový pan vrchní se funkce zhostí velmi dobře a přeji mu hodně pracovních úspěchů,“ řekl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Interní oddělení opouští Ivana Marková a ve funkci ji nahradí Bc. Vlasta Akulšinová. „Paní Marková v naší nemocnici pracuje celý život. Oddělení přebírala uprostřed covidové pandemie, jelikož si tehdejší vrchní ošklivě zlomila nohu. Byla hozena do vody. Zažila bezesné noci, kdy neměla jak obsadit směny. Když bylo třeba, zastala práci sester u lůžek. Za to jí patří poděkování. Nové vrchní sestře pak přeji samé pracovní úspěchy, spokojené pacienty i personál,“ dodal ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Medaile a hejtman

Šárka Tavandzi obdržela z rukou ředitele nemocnice MUDr. Ladislava Václavce, MBA jako historicky první osoba stříbrnou pamětní medaili krnovské nemocnice. Stejné pocty se dostalo i dvěma odcházejícím vrchním sestrám.

Zdravotnicím za obětavou práci osobně poděkoval hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a vedoucí odboru zdravotnictví Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Chalás. „Každý zdravotník, který spojí svůj život s nemocnicí, si zaslouží obdiv a poděkování. Jsem rád, že jsem v Krnově mohl osobně poděkovat paní Tavandzi, paní Heinrichové a paní Markové za jejich práci pro nemocnici a pacienty,“ prozradil hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Všechny aktuality