Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Dopravní omezení v nemocnici

Dopravní omezení v nemocnici

Rekonstrukce a přístavba Centrálního urgentního příjmu CUP si v krnovské nemocnici vyžádá dopravní omezení. Od 12. 3. 2024 je stání vozidel před hlavní budovou v nemocnici omezeno následujícím způsobem. Vozidla Zdravotnické záchranné služby jako jediná mohou parkovat v prostoru zákazu zastavení před budovou A (hlavní budova nemocnice) po celou dobu rekonstrukce urgentního příjmu. V tomto prostoru mohou zastavit ještě sanitky dovážející pacienty, ale jen na dobu nezbytně nutnou na vyložení a naložení pacientů.

„V daném prostoru již nebude tolerováno zastavování nebo dokonce stání jiných vozidel, neboť by tím mohla blokovat činnost záchranné služby přivážející pacienty. Jinými vozidly se rozumí jak auta zaměstnanců, tak dodavatelů a všechna ostatní vozidla, včetně těch s označením ZTP,“ informuje Ing. Jindřich Suchý, bezpečnostní manažer Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov.

Respektování zákazu, který již vstoupil v platnost, bude striktně vyžadováno. Na základě dohody budou v areálu nemocnice probíhat kontroly Policie ČR a Městské policie Krnov. Porušení zákazu bude rovněž oznamováno na správní odbor MěÚ Krnov. Řidičům, kteří se dopustí přestupku, hrozí pokuty.

Všechny aktuality