Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Plicní oddělení

Plicní oddělení

Základní informace

 • Nachází se ve 3. patře budovy A.
 • Odborná akreditace II. stupně Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor pneumologie a ftizeologie.
 • Moderně vybavená funkční vyšetřovna a endoskopické pracoviště.
 • Konchologické, rentgenologické a funkční ambulantní vyšetření.
 • Kalmetizace
 • Alergologická ambulance
 • Centrum pro odvykání závislosti na nikotinu
 • Léčebna ve Městě Albrechticích
 • Ambulance Jeseník
 • Ambulance Bruntál
Primář plicního oddělení
MUDr. Zbyněk Vrba
554 690 143 703 450 265 vrba.zbynek@szzkrnov.cz
Zástupce primáře
MUDr. Magda Burdová
Vrchní sestra (pověřená)
Bc. Věra Dodková
Sesterna plicního oddělení
Plicní oddělení
MUDr. Čestmír Holub, MUDr. Renáta Stopková, MUDr. Petra Palyzová
Plicní ambulance (léčba závislosti na nikotinu)
Alergologická ambulance
Kalmetizace
Funkční vyšetřovna
Endoskopická vyšetřovna
Plicní ambulance Bruntál
Plicní ambulance Jeseník

důležité informace

Informace o zdravotním stavu pacientů podávají lékaři v tyto určené časy:

všední dny 14:00 – 15:00

víkendy a svátky 11:00 – 12:00

 

Informace podáváme po ověření předem určeného hesla. 

Návštěvní hodiny

pondělí až pátek 15:00 – 17:00

so, ne, svátky 13:00 – 16:00

 

Vyžaduje-li to stav pacienta, je možná návštěva v kteroukoli denní či noční hodinnu (je nutno nahlásit sloužící sestře na oddělení).

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Plicní oddělení krnovské nemocnice má tři části – akutní lůžkovou, ambulantní část a léčebnu ve Městě Albrechticích. Oddělení provozuje také centrum pro odvykání závislosti na nikotinu. Lékaři dojíždějí do plicní ambulance Jeseník a zajišťují také provoz plicní ambulance v Bruntále. Plicní oddělení opakovaně obhájilo odbornou akreditaci II. stupně Ministerstva zdravotnictví, která umožňuje provádět školení lékařů v oboru pneumologie a ftizeologie.

 

Lůžková část:

K dispozici má oddělení 24 lůžek, zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu akutní stavů. Pacienti jsou podle povahy potíží hospitalizováni, nebo ošetřeni ambulantně.

Poskytovaná diagnostická a léčebná péče:

 • akutní zhoršení pacientů s chronickou obstrukční chorobou
 • astma bronchiale
 • zhoubné a nezhoubné nádory dýchacích cest
 • léčba komplikací vzniklých při terapii nádorových onemocnění
 • postižení plicního intersticia (autoimunní plicní onemocnění, profesní postižení plic atd.)
 • chronická respirační nedostatečnost
 • léčba stavů vzniklých po úrazech hrudníku, provedené operaci plic atd.

 

Následná péče – plicní lůžka Město Albrechtice

Na následném plicním oddělení je poskytována komplexní léčebná, ošetřovatelská a rehabilitační péče, včetně dechové a pohybové rehabilitace, pacientům s onemocněním dýchacího ústrojí, zejména nespecifickými plicními chorobami. Zčásti je prováděna i diagnostika plicních chorob.

K dispozici je celkem 25 lůžek následné péče, 9 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový a 1 čtyřlůžkový pokoj. Budova je umístěna v klidné části městečka, v blízkosti se nachází park s lavičkami a cvičebními pomůckami. Následná péče navazuje na tradici v léčbě profesionálních plicních chorob – pneumokonios uhlokopů, silikos a chronických zánětlivých plicních chorob u pacientů z průmyslových oblastí celého Moravskoslezského kraje.

 

Ambulantní část:

Ambulantní část plicního oddělení se nachází v přízemí budovy dětského oddělení, vchod je situován v levé části budovy. Součástí ambulance je moderně vybavená funkční vyšetřovna a endoskopické pracoviště. Provádí bronchologické, rentgenologické a funkční ambulantní vyšetření denně dle potřeby. Mimo akutní stavy je nutné předem objednat.

Provádíme:

 • konziliární vyšetření pro další oddělení krnovské nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • dispenzarizaci pacientů, u kterých je nutné další sledování po léčbě na oddělení
 • vyhodnocení RTG snímků hrudníku a CT scanů hrudníku
 • funkční vyšetření plic (spirometrie, křivka, průtok, objem)
 • bodypletysmografie
 • stanovení plicní difuze
 • bronchoprovokační a bronchodilatační testy – měření reakce dýchacích cest na inhalované látky
 • FeNO – vyhodnocení zánětu dýchacích cest, stav hladiny oxidu uhelnatého
  ve vydechovaném vzduchu

Funkční vyšetření je nezbytné u všech stavů dušnosti, u déletrvajícího kašle, u nejasných rentgenových plicních nálezů. Zvláště důležitou úlohu má toto vyšetření před operacemi a invazivními výkony, protože dovoluje posoudit závažnost onemocnění plic. Vzhledem k rozsahu vyšetřovacích metod funkčního vyšetření jsme byli zařazeni do celostátní sítě vybraných pracovišť v České republice určených k záchytu plicní hypertenze.

Na endoskopickém pracovišti provádíme diagnostickou flexibilní bronchoskopii s odběry materiálu na cytologická, histologická a kultivační vyšetření včetně bronchoalveolární laváže a transbronchilání biopsie plic. Na endoskopickém sálu provádíme i pleurální punkce z diagnostických i terapeutických důvodů u hospitalizovaných i ambulantních pacientů s odběrem materiálu na biochemické, cytologické a kultivační vyšetření. Dále provádíme drobné invazivní terapeutické zákroky na dýchacích cestách pomocí flexibilního bronchoskopu – odstranění cizích těles, odstranění nadměrného množství hlenů z dýchacích cest aj.

 

Součásti a specializace ambulantní péče:

 • Kalmetizace – očkování dětí proti tuberkulóze
 • Alergologická ambulance – ordinuje 2x týdně, poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu alergických a imunologických onemocnění
 • Centrum léčby závislosti na nikotinu – součást celorepublikové sítě center pro léčbu kuřáků, od roku 2013 je přidruženým členem ENSH (Evropská síť nekuřáckých nemocnic). Úkolem
  je působit jako terapeutické, diagnostické a edukační zařízení a současně jako odborné konzultační centrum.
 • Ambulance Jeseník
 • Ambulance Bruntál

Hospitalizace:

K přijetí na plicní oddělení se dostavte ve všední dny v čase 7:00 – 9:00 do přijímací ambulance (v přízemí centrálního a urgentního příjmu, vedle kartotéky). 

co s sebou k hospitalizaci

 • občanský průkaz
 • kartička pojišťovny
 • pravidelně užívané léky (včetně inhalačních léků)
 • osobní a toaletní potřeby
 • ručník
 • žínku
 • pyžamo
 • župan
 • přezůvky
 • respirátory (dle aktuální epidemiologické situace)


S sebou nenoste šperky, cenné věci a větší obnos peněz! Děkujeme za pochopení.

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024