České zdravotnictví zažívá nejtěžší týdny v novodobé historii. Nemocnice bojují s další vlnou pandemie Covid-19 a nejinak je tomu ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov. Krnovská nemocnice i v této nesmírně náročné době úspěšně obhájila akreditaci. Získáním certifikátu od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví je garantována kvalita a bezpečnost poskytované péče v SZZ Krnov.

Před příjezdem nezávislých expertů, bylo nutné zkontrolovat všechny dlouhodobě nastavené procesy a postupy /standardy poskytované péče, standardy práce se zdravotnickou dokumentací, standardy v oblasti zdravotní techniky atd./. Náročným úkolem byla pověřena náměstkyně ošetřovatelské péče SZZ Krnov Šárka Tavandzi a nemocniční rada kvality, ve které mimo náměstkyně zasedá několik vrchních sester, primář neurologie a administrátorka. „Proces akreditace je velmi složitý, ale měli jsme s ním bohaté zkušenosti z minulosti. Od posledního získání certifikátu uplynulo několik let, ale přesto naše rada kvality pravidelně dohlížela na to, aby se zaměstnanci drželi zavedených či nových standardů,“ sdělila Šárka Tavandzi.

Mimořádný provoz

Zřizovatel nemocnice - Moravskoslezský kraj - vybral pro kontrolu nastavených procesů a péče jinou akreditační společnost než v minulosti. „Neměla jsem obavy z toho, že do nemocnice dorazí jiní nezávislí odborníci, se kterými jsme dosud nespolupracovali. Daleko více mne trápil fakt, že celý proces podstupujeme v době celosvětové pandemie, která změnila provoz naší nemocnice. Část oddělení máme uzavřenou /např. oddělení rehabilitace/, část oddělení se změnila v lůžka akutní péče a z třetiny pracovišť se staly covidové jednotky. Personál téměř rok neustále stěhujeme dle aktuálních potřeb a i přestože vše pečlivě řídíme, tak se drobným „chybičkám“ nevyhneme,“ řekla náměstkyně Tavandzi.

Měsíc pod dohledem

Mezi před-akreditačním šetřením a samotnou akreditací uplynul téměř celý měsíc. Oborníci si vyslechli nejen poutavou prezentaci o nemocnici, ale opakovaně vyrazili také do provozu i na detašovaná pracoviště nemocnice. „Namátkově hovořili se zdravotníky, ptali se i mnoha pacientů, jak jsou spokojeni s péčí. Vynechali pouze covidová pracoviště,“ informovala Šárka Tavandzi.

Pozitivní hodnocení

Komise v nemocnici neshledala žádné zásadní nedostatky, ba naopak v závěrečné zprávě ocenila rozvoj SZZ Krnov /novou magnetickou rezonanci, novou lékárnu, nové metabolické centrum/, erudovaný personál, špičkové vybavení i věhlas některých pracovišť jako je porodnice či iktové centrum. Nemocnice obdržela certifikát o poskytování kvalitní a bezpečné péče, jehož platnost trvá tři roky. „Děkuji naší radě kvality a náměstkyni Šárce Tavandzi za náročnou přípravu ke zvládnutí samotné akreditace. Velký dík si zaslouží všichni zaměstnanci, protože jejich práce i v této době odpovídá vysokým akreditačním standardům. Zejména pro pacienty je dobrou zprávou, že naše nemocnice patří mezi pracoviště, která mají dlouhodobě certifikát kvality a bezpečnosti poskytované péče,“ dodal ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

SZZ Krnov