Informace pro pacienty

Úvod
Vážená paní, vážený pane,
každá nemoc způsobuje omezení v sociální oblasti života. Naší snahou je pokusit se snížit, případně omezit vliv těchto omezení. V týmu odborníků, kteří se podílejí na Vaší léčbě (léčbě Vašeho rodinného příslušníka) jsou zastoupeni i sociální pracovníci, kteří Vám mohou pomoci s řešením sociálních situací, které nedokážete sami řešit.

Ve kterých situacích a jak Vám sociální pracovníci mohou nejčastěji pomoci?

Po propuštění z nemocnice budete v domácím prostředí potřebovat pomoc s péčí
Sociální pracovníci Vám pomohou se zajištěním potřebné péče v domácnosti prostřednictvím zajištění pečovatelské služby, osobní asistence, pomohou se zajištěním potřebných pomůcek - např.: chodítko, vozíček, WC židle, polohovací postel aj., seznámí Vás s možnostmi využití denních stacionářů.

Vzhledem k situaci před hospitalizací Vám sociální pracovníci mohou pomoci se zajištěním ošacení, noclehu, ubytování.

Neorientujete se v oblasti sociálního zabezpečení, rádi byste věděli, zda nemáte nárok na poskytnutí některé z dávek sociálního zabezpečení.
Poskytnutím základního poradenství Vás sociální pracovníci seznámí s informacemi o možnostech získání dávek sociálního zabezpečení - příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, důchody, mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, dávky státní sociální podpory (porodné, přídavky na děti, příspěvek na bydlení aj.), dávky nemocenského pojištění (ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství aj.)

Po propuštění z nemocnice nemáte zajištěny podmínky k péči o Vaše právě narozené dítě, příp. uvažujete o předání dítěte k adopci.
Sociální pracovníci Vám pomohou se zajištěním podmínek k péči o dítě.

Jste v nemocnici již měsíc a potřebujete doručit důchod.

Z důvodu zdravotního stavu Vám ošetřující lékař oddělení doporučil další péči ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, uvažujete o podání žádosti do domova pro seniory (dříve domov důchodců), jiného zařízení.
Je pravděpodobné, že ošetřující lékař oddělení, příp. staniční sestra již kontaktovali příslušného pracovníka, který Vás navštíví. S jeho pomocí pak můžete probrat možnosti podání žádosti k další péči v léčebně dlouhodobě nemocných, hospici, domově pro seniory, na Lůžkách sociální péče v Městě Albrechticích aj.

Jak kontaktovat sociální pracovníky?
Sociální pracovníci Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, p.o. mají mezi sebou rozdělena jednotlivá oddělení. Dle oddělení, na kterém se právě nacházíte, kontaktujte prostřednictvím personálu stanice, příp. sami příslušného pracovníka. Potřebné kontakty Vám nabízíme níže.

Poslání, cíle služby
Poslání
Posláním pracoviště je pomáhat pacientům Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, p.o. a jejich rodinám při zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.

Cíle služby

 • poskytnutí poradenství, příp. vykonání konkrétních úkonů vážících se k sociální situaci pacienta
 • prostřednictvím poskytnutí informací nebo vykonáním konkrétních úkonů umožnit návrat pacienta do jeho vlastního sociálního prostředí, příp. předání pacienta do péče jiné služby

Cesty k naplnění cíle

 • spolupráce s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky nelékařských profesí podílejícími se na péči o pacienta
 • poskytování základního sociálně právního poradenství (informace o dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze, výhodách pro těžce zdravotně postižené osoby, informace k příspěvku na péči aj.)
 • pomoc při zajišťování následné zdravotní péče (umístění v léčebně dlouhodobě nemocných, odesílání žádostí do hospiců aj.)
 • pomoc při zajišťování sociálních služeb (pečovatelská služba, denní centrum, noclehárna, domov pro seniory, umístění na Lůžko sociální péče v Nemocnici Město Albrechtice aj.)
 • výkon sociálně-právní ochrany dětí (pomoc matkám po porodu se zajištěním následné péče o dítě po propuštění, zajištění péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc aj.)
 • zajišťování ošacení
 • zajišťování ubytování osobám bez domova
 • pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek (WC židle, polohovací postele, vozíky aj.)
 • zajišťování doručení důchodu, pomoc při vyřizování žádosti o zvláštního příjemce důchodu
 • jednání s úřady a institucemi
 • zajišťování pohřbení osamělých klientů

Kontakty na sociální pracovníky
Jednotliví sociální pracovníci mají přidělena konkrétní oddělení.

Rozdělení oddělení na konkrétní sociální pracovníky:

Mgr. Hana Kučerová
Přidělená oddělení: všechna oddělení nemocnice v Krnově
tel.: 554 690 277
mob.: 730 570 692
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Renáta Fialová, DiS.
Přidělená oddělení: oddělení ošetřovatelské péče Dvorce
tel.: 554 690 744
mob.: 730 570 625
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Kučerová
Přidělená oddělení: oddělení ošetřovatelské péče Město Albrechtice
tel.: 554 690 525, 554 690 547
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.