Informace pro pacienty

Přízemí budovy B

 

Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny se skládá z ambulantní části, lůžkové části a ambulance ve Městě Albrechticích. Na provozu rehabilitačního oddělení se podílí lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logoped, zdravotní sestry a ošetřovatelé. Rehabilitační lékaři jsou certifikováni v podoboru manuální medicíny a jsou kompetentní k provádění příslušných léčebných úkonů.

A. PavlíkPrimář rehabilitačního odd.
MUDr. Arnold Pavlík
H. SovadinováVedoucí fyzioterapeutka
Bc. Hana Sovadinová
J. HonováVrchní sestra
Bc. Jana Honová
 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Primář rehabilitace MUDr. A. Pavlík 554 690 254
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vedoucí fyzioterapeutka
(ambulance)
Bc. H. Sovadinová 554 690 248
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra
lůžková část
Bc. J. Honová 554 690 661
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Ambulance - objednávky 
k lékaři a procedůrám
  554 690 272  ordinační hodiny
Ambulance M. Albrechtice K. Bártková 554 690 531  

 

 

Ambulantní část

V ambulantní části je poskytována péče pacientům s neurologickými, ortopedickými, traumatologickými, chirurgickými, interními či gynekolickými obtížemi.

Komplexní fyzioterapie se skládá z elektroléčebných procedůr, zahrnujících moderní přístroje TR-therapy, vysokovýkonný laser MLS, trakční stůl Triton a přístroj pro vakuově-kompresní terapii. Vodoléčba pak nabízí bazén, vířivé končetinové koupele a místnost pro aplikaci termoterapie.

K individuálnímu cvičení slouží čtyři tělocvičny, z toho jedna je vybavena závěsným systémem Redcord.

V rámci abulantní péče je dále na dětském pavilonu poskytována tzv. Vojtova terapie pro děti s vrozenými a vývojovými vadami nebo jako prevence poruch pohybového aparátu.

 

 

Lůžková část

Lůžkové oddělení se nachází v budově C a má kapacitu dvaceti polohovatelných lůžek.

Zázemí lůžkové části je v přízemí budovy a hlavní terapeutická část ve čtvrtém podlaží téže budovy (vzájemně je spojuje bezbariérový výtah). K hospitalizaci jsou přijímáni nejčastěji pacienti

s neurologickými, chirurgickými a ortopedickými diagnózami, výjimkou však nejsou

ani nemocní s jinými potížemi.

Všechny pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými lůžky, televizí, signalizačním zařízením a bezbariérovou koupelnou s WC. Součástí terapeutické části jsou tělocvičny, místnost pro mechanoterapii, elektroléčbu, vodoléčbu a ergoterapii.

Denně probíhá lékařská vizita, kdy  lékař hodnotí aktuální zdravotní stav a navrhuje případné změny 
v léčebném plánu či další potřebná vyšetření.

Fyzioterapeuti využívají pokročilé systémy  jako např. Glorehu – robotická ruka, stabilometrickou plošinu, Myro pro neurologickou rehabilitaci horních končetin nebo Bioness L-stimulaci při poškození CNS na dolní končetině.

Dalšími standardními rehabilitačními pomůckami jsou motomedy do lůžka, motodlahy pro rozcvičení kolenních a ramenních kloubů , lehokolo pro pacienty se zhoršenou stabilitou aj.

Úsek elektroléčby je rovněž vybaven řadou moderních přístrojů pro maximální efektivitu rehabilitace.

Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je individualizovaná ergoterapie, která je poskytována klientům s různým typem fyzického a smyslového postižení.

Cílem ergoterapie je zlepšení schopnosti pacienta fungovat v běžných denních činnostech, jakými jsou například vertikalizace, chůze, oblékání, sebesycení nebo hygiena. Cílená ergoterapie je zaměřena na trénink jemné motoriky, sensomotoriky nebo kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení aj.).

Součástí práce ergoterapeuta je rovněž poradenství ve výběru kompenzačních pomůcek a bezbariérových úprav v domácím prostředí.

 

 

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě

Jelikož má Nemocnice Krnov statut Iktové jednotky, patří mezi klíčové složky péče na lůžkovém oddělení

léčba cévní mozkové příhody (CMP). Práce rehabilitačního týmu začíná již ve chvíli, kdy nemocný leží na

JIP neurologického oddělení, aby byla zajištěna včasná a efektivní rehabilitace. Po stabilizaci stavu je nemocný překládán na standardní neurologické oddělení a následně na oddělení lůžkové rehabilitace.

Součástí rehabilitační péče na našem oddělení je i logopedie.

Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii narušené komunikační schopnosti u dospělých osob s postižením centrálního nervového systému.

Logoped poskytuje akutní i následnou péči o pacienty  s narušenou komunikační schopností u dospělých na podkladě organického postižení mozku.

Provádí diagnostiku i terapii pacientů po CMP, úrazech mozku, mozkových expanzí, zánětlivých onemocnění CNS, mozkových atrofií a intoxikací mozku i nespecifické poruchy komunikace 
u neurologických pacientů.

 

 

Ambulantní pracoviště rehabilitace ve Městě Albrechticích

Rehabilitační ambulance ve Městě Albrechticích je nově zrekonstruována a nachází se v přízemí samostatné budovy pavilonu LDN Město Albrechtice. I zde je poskytována širokospektrá terapie zahrnující elektroléčbu, vodoléčbu, mechanoterapii a individuální LTV pod vedením kvalifikovaných fyzioterapuetů.

V neposlední řadě rehabilitaci zajišťujeme rovněž na satelitech - OOP Dvorce, OOP a LDN Město Albrechtice.