Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Plicní oddělení poskytuje péči pro pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí z okresu Bruntál a Jeseník. Oddělení má 24 lůžek, nachází se v hlavní budově 4.np. Oddělení je zaměřeno především na diagnostiku a léčbu akutních stavů. Pacienti jsou podle povahy potíží buď hospitalizováni nebo ošetřeni ambulantně. Jedná se o diagnostiku a léčbu akutního zhoršení pacientů s chronickou obstrukční nemocí a astma bronchiale, diagnostiku zhoubných a nezhoubných nádorů dýchacích cest, léčbu komplikací vzniklých při terapii nádorových onemocnění, diagnostiku a léčbu postižení plicního intersticia ( autoimunní plicní onemocnění, profesní postižení plic atd.), diagnostiku a léčbu chronické respirační nedostatečnosti, diagnostiku a léčbu infekčních onemocnění dýchacích cest a plicního parenchymu, diagnostika a léčba stavů vzniklých po úrazech hrudníku, léčbu stavů po provedené operaci plic. V případě potřeby spolupracujeme s ostatními odděleními naší nemocnice nebo s pracovišti vyššího typu.

Informace o zdravotním stavu pacientů podávají lékaři
všední dny             14:00 - 15:00
So, Ne, svátky       11:00 - 12:00

Návštěvní hodiny: denně 13:00 - 17:00

Příjmy na oddělení na tel. čísle 554 690 638


Ambulance

Ambulantní část plicního oddělení se nachází  v přízemí budovy dětského oddělení. Vchod do ambulancí je z levé strany budovy.
Součástí ambulance je moderně vybavená funkční vyšetřovna a endoskopické pracoviště. Ambulance při oddělení provádí konziliární vyšetření pro jiná zdravotnická zařízení a další oddělení krnovské nemocnice. Dále provádíme dispenzarizaci těch pacientů, u kterých je nutné další sledování po léčbě na oddělení. Provádíme vyhodnocení RTG snímků hrudníku a CT scanů hrudníku, funkční vyšetření plic, které patří k základním vyšetřením v diagnostice nemocí plicního parenchymu a dýchacích cest/spirometrie,křivka průtok/objem, bodypletysmografie, stanovení plicní difuze, bronchoprovokační a bronchodilatační testy – měření reakce dýchacích cest na inhalované látky, vyšetření práce dechového svalstva. Funkční vyšetření je nezbytné u všech stavů dušnosti, u déle trvajícího kašle, u nejasných rentgenových plícních nálezů. Zvláště důležitou úlohu má toto vyšetření před operacemi a invazivními výkony, protože dovoluje posoudit závažnost onemocnění plic. Vzhledem k rozsahu vyšetřovacích metod funkčního vyšetření jsme byli zařazeni do celostátní sítě vybraných pracovišť v České republice určených k záchytu plicní hypertenze. 
Na endoskopickém pracovišti provádíme diagnostickou flexibilní bronchoskopii s odběry materiálu na cytologická, histologická a kultivační vyšetření včetně bronchoalveolární laváže a transbronchilání biopsie plic pod C ramenem, také drobné invazivní terapeutické zákroky na dýchacích cestách pomocí flexibilního bronchoskopu – odstranění cizích těles, odstranění nadměrného množství hlenů z dýchacích cest.

Ambulance v nemocnici provádí ambulantní vyšetření denně dle potřeby  -bronchologické, rentgenologické a funkční.

Nutno telefonicky objednat termín (mimo akutní stavy): 
Ambulance                          554 690 635
Funkční vyšetřovna             554 690 636
Endoskopické pracoviště    554 690 632

                                                        


Součástí ambulance je kalmetizace. Ordinační doba kalmetizace:
Nutno telefonicky objednat termín na telefonním čísle 554 690 635.

Alergologická ambulance:

lékař: MUDr. Barbora Matonohová
sestra: Martina Fedorová Tel.: 554 690 338
Ordinační doba ambulancí: viz ordinační hodiny

Při plicní ambulanci je otevřeno Centrum léčby závislosti na tabáku, viz ordinační hodiny, telefonní číslo 554 690 635.

Součástí plicního oddělení je i ambulance ve městě Jeseník, která sídlí na poliklinice na Dukelské 456.
Ordinační doba ambulance Jeseník + kalmetizace Jeseník: viz ordinační hodiny

Ambulance úzce spolupracují s léčebnou OLÚ následná plicní lůžka Město Albrechtice.