Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Oddělení ošetřovatelské péče (OOP) ve Dvorcích pokračuje v dlouholeté tradici péče o nemocné. V indikacích převažují stavy po CMP (centrální mozkové příhodě) s paresami, stavy poúrazové s postižením mozku a míchy, nervová degenerativní onemocnění 
a s věkem přibývajících postižení mozku na podkladě oběhové nedostatečnosti. Z toho vyplývá nutnost o takové osoby, odkázané na dopomoc 
a závislé ve své existenci na ošetřovatelské péči, pečovat s maximální trpělivostí, profesionalitou a zkušenostmi.

Kontaktní adresa:    Oddělení ošetřovatelské péče
                                   Nemocniční 287 
                                   793 68 Dvorce

Telefon:                    Oddělení - muži       554 690 741
                                  Oddělení - ženy       554 690 742                                  
                                  Sociální pracovník   730 570 625  

Oddělení ošetřovatelské péče Dvorce má 2 stanice s kapacitou 60 lůžek.
Odd. I. muži – 25 lůžek
Odd. II. ženy – 35 lůžek

Indikace k přijetí na lůžko následné péče:

a) z jiného oddělení lůžkové zdravotní péče s propouštěcí (překladovou) zprávou, ve které je zdůvodnění překladu (rozsah a návrh další ošetřovatelské péče)
b) z vlastního prostředí se zdůvodněním přijetí na ošetřovatelské lůžko od praktického lékaře

Ošetřovatelská péče je poskytována na základě lékařské indikace: sledování základních životních funkcí, péče o hygienu, péče o výživu, péče o vyměšování, polohování nemocných, aktivizace nemocných, nácvik chůze, převazy ran a dekubitů, ošetřování permanentních katetrů, kanyl a stomií, podávání léků, aplikace infuzní terapie, odběry biologického materiálu a další.
Spolupráce s rodinou, s rehabilitační sestrou a se sociální sestrou.

Návštěvní hodiny:   Po - Pá  14:00 - 16:00 hod.

                                 So - Ne   13:00 - 16:00 hod.

Vyžaduje-li to zdravotní stav nemocného, je po domluvě možná návštěva i mimo návštěvní hodiny.

Dostupnost:

Autobusové spojení:

Olomouc – Dvorce – Opava
Opava – Dvorce – Olomouc
Moravský Beroun – Dvorce – Bruntál
Bruntál – Dvorce – Moravský Beroun
Olomouc- Dvorce – Krnov