Informace pro pacienty

Úsek klinické biochemie

je zaměřen na vyšetřování širokého spektra analytů v řadě biologických tekutin včetně

  • základní biochemie (renální funkce, jaterní funkce, lipidový metabolismus, pankreatické enzymy)
  • parametrů vnitřního prostředí (ABR, osmolalita, iontogram)
  • analýzy proteinů (ELFO, specifické proteiny)
  • diabetologické diagnostiky (glykemie, oGGT, HBA1c)
  • stanovení tumorových markerů
  • tyroideální diagnostiky
  • stanovení hormonů a cytokinů
  • stanovení vitamínů a stopových prvků