Informace pro pacienty

Dnešním dnem se ruší zákaz návštěv na OOP v Městě Albrechticích.