Informace pro pacienty

Od 1.6. 2021 bude možné u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění provést:
- Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů
- Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím PCR testů

Frekvence nárok na hrazený preventivní test:
- Antigenní – jedenkrát za 7 dní (jako první den je počítán den odběru, další nárok je počítán jako osmý den)
- PCR – dvakrát za kalendářní měsíc (bez ohledu na to, který den bude PCR proveden)