Informace pro pacienty

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od 21.10.2021 až do odvolání v SZZ Krnov plošný zákaz návštěv. Zákaz se nevztahuje na doprovod u porodu*, zákonného zástupce u dětských pacientů a návštěvu u pacienta v terminálním stádiu onemocnění.

Vedení SZZ Krnov

*Hygienická opatření na gynekologicko-porodním oddělení

1) Přítomnost otce u porodu a dalších osob doprovázejících rodičku k porodu nejsou omezena. Doprovod k porodu musí mít platný test nebo ukončené očkování, respirátor FFP2.
    Pokud test nebudete mít, provedeme Ag test u nás.
2) Po porodu na oddělení šestinedělí smí na návštěvu pouze otec dítěte. Respirátor FFP2 nutný.
3) Předporodní kurzy nejsou omezeny. Nutný platný test, očkování a respirátor FFP2.