Vážené kolegyně a kolegové,

od 29. března 2021 budeme DHEA-S v séru vyšetřovat novou metodou firmy Roche. Důvodem změny je snaha o zkvalitnění měřícího procesu. S novou metodou dochází i ke změně referenčních mezí. Ostatní fáze laboratorního vyšetření zůstávají beze změny.

Upozornění na uvedenou změnu bude součástí výsledkového listu.

Děkujeme za pochopení

  Mgr. Jan Vaverka v. r.                                                                          Ing. Jakub Ručka v. r.

vedoucí úseku biochemie                                                                     primář centrální laboratoře

V Krnově 29. 3.2021