Vážené kolegyně a kolegové,

od 19. března 2021 dochází u vyšetření testosteron v séru ke změně referenčních mezí.  Důvodem je restandardizace metody, kterou provedl výrobce za účelem zlepšení návaznosti výsledků měření na referenční měřící postupy.

Restandardizovaná metoda poskytuje v průměru o 10 % nižší výsledky, v oblasti nižších koncentrací je pozorovaný rozdíl výraznější. Tuto skutečnost zohlednil výrobce stanovením nových referenčních mezí.

Upozornění na změnu referenčních mezí bude uváděno na výsledkovém listě.

Děkujeme za pochopení

    Mgr. Jan Vaverka .                                                                                 Ing. Jakub Ručka  

vedoucí úseku biochemie                                                                     primář centrální laboratoře

V Krnově 19. 3. 2021