Orientační plán nemocnice

 

A

-

CL, RDG, ARO (1NP), Interna+ambulance (2NP), Chirurgie a Urologie, COS (3NP), Ortopedie, Plicní oddělení (4NP),

 

Centrální a urgentní příjem, LSPP, Urologická ambulance, Ambulance chronické bolesti (infuze), Psychiatrická ambulance

B

-

Rehabilitace, ORL ambulance, Oční ambulance (přízemí), Neurologie (1NP), Gynekologie (2NP)

C

-

Pediatrie+ambulance (1 a 2 NP), Praktický lékař pro děti a dorost (3NP), Plicní ambulance, Alergologická ambulance, Rehabilitace lůžková (přízemí)

D

-

Patologie

E

-

Odběrové místo COVID-19 pro veřejnost

F

-

Vrátnice, Oční optik, Odběrové místo Antigenních testů

G

-

Všeobecně praktický a závodní lékař (přízemí), Terénní ošetřovatelská péče (1NP)

H

-

Údržba

I

-

Firemní školka (vchod od budovy B), Anesteziologická ambulance, Ambulance chronické bolesti (vchod od vrátnice)

J

-

Ředitelství nemocnice (2NP), Stravovací provoz, Bufet (1NP), Ústavní lékárna v přízemí

K

-

Kotelna

L

-

Doprava, Centrální sklady

M

-

Autoservis

  N - Lékárna pro veřejnost, Metabolické centrum, Onkologická ambulance, Onkologický registr (1NP)