Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Oznámení centrální laboratoře

Oznámení centrální laboratoře

ERYTROPOETIN V SÉRU A INTERLEUKIN 6 V SÉRU

– ZMĚNA METODY A REFERENČNÍHO ROZMEZÍ

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 

od 31. července 2023 dochází ke změnám v laboratorním vyšetření erytropoetinu v séru (EPO) a interleukinu 6 v séru (IL6). Důvodem uvedených změn je zkvalitnění měřícího procesu.

Stanovení EPO budeme nově provádět metodou CLIA firmy Siemens. Nová metoda poskytuje podobné výsledky jako metoda stávající.

Stanovení IL6 budeme nově provádět metodou ECLIA firmy Roche. Nová metoda poskytuje oproti stávající metodě výrazně vyšší výsledky, s čímž koreluje i vyšší referenční mez nové metody.

S přechodem na nové metody dochází u obou vyšetření ke změně referenčního rozmezí.

Informace budou také součástí výsledkového listu.

Ostatní fáze laboratorního vyšetření zůstávají beze změny.

 

 

      Mgr. Jan Vaverka                                                                      Ing. Jakub Ručka   

vedoucí úseku biochemie                                                         primář Centrální laboratoře

 

 

V Krnově 28. 7. 2023

Všechny aktuality