Informace pro pacienty

Podání stížnosti

Postup při podání stížnosti

Vážený paciente, 
velmi si vážíme Vaší důvěry, kterou jste nám projevil tím, že jste vyhledal odbornou zdravotnickou péči právě v naší nemocnici. 
Vaše spokojenost s pobytem a poskytovanými službami je pro nás velmi důležitá. V případě, že nejste spokojen s nemocniční či ambulantní péčí, projednejte své námitky s vedoucími pracovníky oddělení. Pokud nebudete s výsledkem spokojeni, máte možnost oslovit vedení nemocnice a svoji stížnost opětovně projednat.

Postup při podání stížností

Kdo může podat stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb:

  • pacient
  • zákonný zástupce
  • osoba blízká v případě, že tak nemůže učinit pacient s ohledem na svůj zdravotní stav
  • osoba zmocněná pacientem

Jakým způsobem může být stížnost podána:

  • ústně – záležitost s Vámi projednají zástupci vedení oddělení nebo nemocnice v případě, že záležitost nelze vyřešit hned, budete požádáni o podání stížnosti písemnou formou
  • písemně – v listinné nebo elektronické podobě písemná forma stížnosti musí obsahovat identifikační údaje stěžovatele tj. jméno, příjmení, adresu, telefonní popřípadě e-mail kontakt z textu musí být jasně patrné, koho se stížnost týká a co je vlastním předmětem stížnosti

Kde, komu a kdy můžete stížnost podat:

SZZ Krnov, p. o. 
adresa zařízení: I. P. Pavlova 9, Krnov, 794 01
telefon: 554 690 121 (sekretariát nemocnice)
e-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úřední hodiny: PO – PÁ 8:00 – 14:00 hod.

Jaké zákonné lhůty jsou stanovené pro vyřízení:

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Tuto lhůtu může ve zvláštních odůvodnitelných případech prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je poskytovatel nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty popř. o postoupení stížnosti příslušnému subjektu, je povinen poskytovatel stěžovatele informovat.

Podle kterého právního předpisu poskytovatel při vyřizování stížnosti postupuje:

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu – Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.