Informace pro pacienty

Rozsah poskytovaných činností, místo poskytování služby

Ubytování 
Ubytování je poskytováno v šesti dvoulůžkových, třech třílůžkových a jednom čtyřlůžkovém pokoji. 
Pokoj je standardně vybaven mechanicky či elektricky polohovacím lůžkem se signalizačním zařízením, nočním stolkem, šatní skříní, umyvadlem, televizorem, stolem s židlemi, stropním světlem. Po dohodě lze pokoj vybavit drobnými předměty uživatele – rádio, obrázky aj. 
Součástí ubytování je dodávka tepla, teplé a studené vody, elektrické energie, úklid pokoje, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení prádla.

Toaleta a koupelna s příslušenstvím pro všechny uživatele jsou na chodbě a jsou společné pro všechny ubytované uživatele.
Výše úhrady za ubytování: 140,-Kč denně
 
Stravování
Celodenní stravování odpovídající věku a zásadám racionální výživy je zajištěno v rozsahu tří jídel denně (snídaně, oběd, večeře), diabetici mají v rámci specifického dietního režimu zajištěno pět jídel denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, II. večeře). Stravování probíhá na základě předem připraveného a zveřejněného jídelního lístku. Uživatel služby má možnost libovolně přihlašovat a odhlašovat stravu. Uživatel nemusí odebírat stravu. 
Výše úhrady za poskytnutí celodenní stravy:
Racionální dieta 130,-Kč denně
Diabetická dieta 150,-Kč/denně

 
Pomoc při osobní hygieně a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Tyto činnosti jsou zajišťovány personálem pracoviště v rozsahu potřeb jednotlivých uživatelů. Úhrada zajištěných úkonů je zajištěna dle přiznané výše příspěvku na péči uživatele.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Zařízení nebrání uživatelům ve využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení, rovněž jsou podporovány kontakty s rodinou a blízkými osobami uživatele. Poskytujeme poradenství ve zdravotně-sociální oblasti, dle potřeb spolupracujeme s poskytovateli zdravotních, sociálních služeb i dalšími veřejnými institucemi, zastupujeme uživatele při jednání s těmito úřady a institucemi.

Dle požadavků uživatele zprostředkujeme či zajistíme např. následující služby:

  • kadeřnické a pedikérské služby
  • doručování důchodu a listovních zásilek do zařízení
  • uložení finanční hotovosti do pokladny zařízení
  • zajištění úhrady za pobyt prostřednictvím zaměstnance služby

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
V rámci realizovaných aktivit má uživatel možnost účastnit se individuálních a skupinových aktivit – sledování televize, zapůjčení knih, vycházky, cvičení, hraní společenských her, účast na pořádaných společenských akcích. 

Lékařská a ošetřovatelská péče
Lékařská péče je zajištěna prostřednictvím ústavní lékařky, která Lůžka sociální péče pravidelně navštěvuje. Léky a další zdravotnické prostředky předepisuje ošetřující lékařka zařízení a jejich dodání je zajišťováno prostřednictvím lékárny nemocnice. 
Ošetřovatelská péče je zajištěna všeobecnými sestrami oddělení, které jsou způsobilé k samostatnému výkonu nelékařského zdravotnického povolání.