Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Terénní ošetřovatelská péče (TOP)  má sídlo v Krnově. Služby poskytujeme pacientům v oblasti města Krnova - 16 hodin denně, dle potřeby celých 24 hodin, a to i v sobotu a neděli.

Nabízené služby: 
TOP poskytuje pacientům standardní i speciální ošetřovatelské výkony na základě indikace ošetřujícího lékaře a to jednak ošetřujícího praktického lékaře, nebo na doporučení lékaře při propuštění pacienta z nemocnice do domácího ošetřování.

Zajišťujeme: 
- Podávání léků v injekčních formách (včetně inzulinu)
- Zacvičování pacienta v aplikaci inzulinu
- Odebírání biologického materiálu (krev, moč) v domácím prostředí a zajistíme dopravu materiálu k vyšetření do centrální laboratoře
- Kontroly krevního tlaku a pulsu
- Pomoc při ošetřování dlouhodobě nemocných
- Péči o kolostomie, cévky u urologicky nemocných
- Převazy ran
- Poradenství v sociální oblasti

Veškeré výkony poskytujeme bezplatně !!!